دبیر شبکه فن بازار ملی ایران از راه اندازی فن بازار دانشگاهی خبر داد و گفت: فن بازار یا بازار فناوری برای دستاوردهای دانشگاهی به زودی ایجاد می شود.

به گزارش ربیع به نقل از مهر ،محسن علی اکبریان با بیان اینکه فن بازار به معنای بازار فناوری، یعنی محلی برای مبادلات تکنولوژی است، اظهار داشت: در بازار فناوری نیز فن‌بازارها نقش واسطه‌ای برای رساندن اطلاعات تکنولوژی به «عرضه‌کنندگان»، «متقاضیان»، «کارآفرینان» و «سرمایه‌گذاران» را دارند.

وی افزود: در فن بازار یا بازار فناوری  مشاوره هایی در خصوص مراحل انتقال تکنولوژی ارائه می شود.

علی اکبریان با بیان اینکه تاکنون فن بازارهای منطقه ای  در برخی استان های کشور راه اندازی شده است، عنوان کرد: بنا داریم تا پایان سال ۹۶ یا حداکثر اواسط ۹۷ در همه استان های کشور فن بازار های منطقه ای را ایجاد کنیم.

وی در خصوص فن بازار های تخصصی گفت: از دیگر فن بازارهایی که در صدد هستیم آن را در راستای اجرایی دستاوردها در حوزه های خاص ایجاد کنیم، فن بازار تخصصی است؛ فن بازار تخصصی یا بازار فناوری برای حوزه های خاص می توانند در سطح کل کشور فعالیت کنند.

به گفته دبیر شبکه فن بازار ملی ایران، هنوز در حال برنامه ریزی برای راه اندازی این فن بازار ها هستیم.

وی با اشاره به ایجاد فن بازار های دانشگاهی گفت: گروه سوم فن بازار ها، فن بازارهای دانشگاهی هستند؛ بنا داریم در دانشگاههای مادر و دانشگاههای بزرگ که دستاورد تحقیقاتی بزرگ دارند فن بازار دانشگاهی را مستقر کنیم.

علی اکبریان گفت: در واقع این فن بازار برای تجاری سازی دستاوردهای دانشگاهی راه اندازی می شود و می تواند یک امتیاز خوبی برای دانشگاه و تحقیقات دانشگاهی باشد.

وی با تاکید بر اینکه در نقشه جامع علمی کشور نیز به فن بازار دانشگاهی اشاره شده است، عنوان کرد: ما قصد داریم با دانشگاههای مادر و برخی دانشگاههای آزاد مذاکراتی داشته باشیم تا بتوانیم این نوع فن بازار را راه اندازی کنیم.

علی اکبریان گفت: البته برای ایجاد فن بازار دانشگاهی فرقی نمی کند که دانشگاه دولتی باشد یا آزاد؛ در واقع دانشگاههای مادر و صنعتی که توان تولید تحقیقات علمی انها بالاست، مد نظر ما محسوب می شود.