به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل ازایرنا ،از وزارت خارجه، این تصمیم در جریان هشتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب کنترل دخانیات که از ۹ تا ۱۴ مهر ۱۳۹۷ در ژنو برگزار شد، اتخاذ و طی آن جمهوری اسلامی ایران با اجماع آراء به عنوان رئیس نهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات انتخاب شد.
بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران به مدت ۲ سال ریاست این کنفرانس را عهده دار خواهد شد. کنفرانس نهم در اکتبر ۲۰۲۰ در لاهه هلند برگزار خواهد شد.
کنوانسیون چارچوب کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت که در سال ۲۰۰۳ تدوین شد، اولین معاهده ای است که تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت مورد مذاکره قرار گرفته و برحق همه افراد برای دستیابی به بالاترین استانداردهای بهداشتی تاکید دارد.
این معاهده از سال ۲۰۰۵ اجرایی شد و در حال حاضر ۱۶۸ کشور در آن عضویت دارند. جمهوری اسلامی ایران از ابتدا به عضویت این کنوانسیون در آمد و خصوصا در قالب گروه منطقه مدیترانه شرقی در فعالیت های آن مشارکت فعال داشته است.
این معاهده در پاسخ به فراگیر شدن و گسترش اپیدمی دخانیات در جهان بوجود آمد و هدف آن کاهش تقاضا برای مصرف فرآورده های دخانی و محافظت از سلامت همگانی از طریق اعمال محدودیت های قانونی در رابطه با مصرف دخانیات و آموزش و افزایش آگاهی های عمومی نسبت به مضرات استفاده از دخانیات است.