به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از کارگر آنلاین، علی اکبر لبافی اظهار کرد: در شرایط اقتصادی حاضر باید به سمت تقویت و بهبود فضای کسب و کار حرکت کنیم و ضمن حفظ اشتغال موجود، پایداری بنگاهها را مدنظر قرار بدهیم.

وی گفت: با بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید، کارخانه هایی که با کمترین میزان ظرفیت فعالیت می کنند، به رونق می رسند و قدرت خرید کالاهای داخلی با افزایش کیفیت تولید به وجود می آید.
به گفته این کارشناس حوزه کار اعمال معافیتهای مالیاتی و تخفیف های بیمه ای در حمایت از بنگاهها موثر است چرا که موجب کاهش هزینه های تولید می شود و از این طریق حفظ و ماندگاری کارگران در واحدهای تولیدی محقق می شو

لبافی در عین حال استفاده از ظرفیت خاموش شهرکهای صنعتی را مورد تاکید قرار داد و افزود: لازمه رشد و تحول اقتصادی، استفاده از تمام ظرفیتهایی است که به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری منجر شود. از این رو باید از توان و ظرفیت شهرکهای صنعتی به شکل مطلوبتری استفاده کنیم.

وی تقویت و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در ایجاد فرصتهای شغلی موثر خواند و گفت: برای تقویت هر چه بیشتر سرمایه گذاری باید موانع کسب و کار با همکاری و همراهی دستگاههای اجرایی برطرف شود.
به گفته این کارشناس حوزه کار، فراهم کردن فرصتهای سرمایه گذاری موجب گشایش روزنه های اقتصادی شده و تقویت بازار کار و رونق تولید داخلی را به دنبال دارد.​

انتهای پیام/