به گزارش پایگاه خبری ربیع، مرتضی رحمان نیایبا اشاره به ضرورت دستیابی به استانداردهای جهانی در حوزه فضای سبز، اظهار داشت: یکی ازدغدغه‌های مهم مدیران استانی در حوزه فضای سبز مدیریت منابع آبی بوده که با اجرای ۶۰درصدی طرح جامع آبیاری قم قدم بزرگی در مدیریت منابع آبی برداشته‌شده است.
مدیرکل دفتر فنی استانداری قم استفاده از پساب تصفیه‌خانه مدول سه را موردبررسی قرارداد و
تصریح کرد: خوشبختانه استفاده از گونه‌های گیاهی کم آب‌بر و تصفیه فاضلاب برای تأمین آب درسازمان پارک‌ها و فضای سبز موردتوجه قرارگرفته و استانداری آمادگی همکاری برای تأمین
پساب فضای سبز را دارد.
رحمان نیای به جایگاه بوستان ولایت در فضای سبز شهر قم پرداخت و خاطرنشان کرد: بوستان
جنگلی به مساحت ۲۰۰ هکتار که ۳۰ هکتار از آن تبدیل به بوستان شهری خواهد شد، یکی از
اتفاقات خوب شهری در حوزه فضای سبز بوده که باید احیا و فضای سازی آن سرعت بیشتری پیداکند.
وی تلاش ۲۰ ساله شهرداری قم را در توسعه بوستان ولایت موردتوجه قرارداد و تأکید کرد: این
بوستان موقعیت مطلوبی در دل کویر داشته و شهرداری قم سالانه هزینه‌های سنگینی را برای
توسعه این بوستان انجام داده حتی در بخشی از بوستان بیش از ۳۰ هکتار از گونه های مثمر کاشتهشده است.
مدیرکل دفتر فنی استانداری قم از رفع مشکل دسترسی به این بوستان خبر داد و خاطرنشان کرد:
به‌زودی مسیری موازی اتوبان و در حاشیه بوستان احداث‌شده و تا نمایشگاه بین‌المللی فرش و
نمایشگاه بین‌المللی ادامه خواهد داشت که مشکلات دسترسی به این بوستان را مرتفع خواهد کرد.