به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، ناهید حیدری، مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در این برنامه با اشاره به نظام تامین اجتماعی در دنیا و نقش و رسالت سازمان تامین اجتماعی در ایران  گفت: به طور کلی ۳ وظیفه مهم و اصلی برقراری امنیت از لحاظ داخلی و خارجی، ایجاد آرامش و امید به آینده و تامین معاش مادی برای کلیه افراد جامعه مهمترین نقش و رسالت سازمان تامین اجتماعی است که شرط بقاء و زمینه سلامت، پویایی و ترقی جامعه محسوب می‌ شود.
وی تاکید کرد: نظام تامین اجتماعی دربردارنده مجموعه‌ای از اصول، نهادها، ساختارها و سازوکارهای شناخته شده است که با هدف تامین و گسترش امنیت داخلی و اقتصادی در حال و آینده تدوین شده و به مرحله اجرا درآمده است.
مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ با اشاره به عملکرد سازمان گفت: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان درآمد هزینه‌ای و بیمه‌گر اجتماعی است که ماموریت اصلی آن پوشش کارگران مزدبگیر و صاحبان حرف و مشاغل آزاد است.
وی تعهدات سازمان تامین اجتماعی را در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران برابر با استانداردهای تعیین‌شده از سوی مجامع بین‌المللی دانست و افزود: بر این اساس مجموعه حمایت‌های سازمان در قالب ۱۸ تعهد بلندمدت و کوتاه‌مدت به جامعه هدف ارائه می‌شود.
در ادامه برنامه؛ مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ ضمن پاسخ به پرسش‌های اقشار مختلف مردم در خصوص شرایط و نحوه بازنشستگی در کارهای سخت و زیان‌آور، بیمه زنان خانه‌دار، بیمه دانشجویان و بیمه بیکاری را تشریح کرد.