به گزارش پایگاه خبری ربیع،  درراستای صیانت و ارتقا کیفی زیر ساختهای حاده ای ، احصا کاستی ها و نظارت بر ناوگان عمومی …اکیپ نظارت و کنترل شبانه این اداره کل ، راه اندازی شد .
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درادامه خبر فوق افزود : این اکیپ از اول مردادماه سالجاری و با حضور مدیرکل ، معاونین و روسای ادارات ( هرشب یک نفر ) تشکیل و به انجام فعالیت می پردازند.
محمد حسن کلهری ساعات فعالیت و حضور این اکیپ را هرشب واز غروب آفتاب لغایت صبح
روزبعددانست و خاطر نشان ساخت : براساس تمهیدات به عمل آمده ضمن تدوین برنامه ای ماهانه ، این اکیپ با استقرار درگلوگاهها و همچنین تردد درسطح راهها ی برونشهری استان نسبت به انجام وظایف محوله اقدام می نمایند .
وی کنترل ناوگان عمومی جاده ای را درزمره برنامه های این اکیپ برشمرد و یادآور شد : کنترل
تجهیزات ایمنی ناوگان عمومی ( کمربند ایمنی ، کپسول اطفا حریق ، آج لاستیکها ، سالم بودن شیشه ها ، چکش ایمنی و…) و همچنین کنترل مدارک راننده ( گواهینامه ، کارت هوشمند ، صورت وضعیت و…) از آیتم های ملحوظ درراستای نظارت اکیپ کنترل شبانه می باشد .
کلهری افزود : با توجه به اپیدمی ویروس کرونا و ضرورت پیشگیری از شیوع این بیماری ، درزمره موارد کنترلی اکیپ یادشده بر ناوگان عمومی حمل مسافر ، رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی قرارگرفته است .
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درخصوص دیگر وظایف و ماموریتهای اکیپ نظارت شبانه توضیح داد : احصا نواقص جاده ای اعم از وضعیت عمومی راهها شامل رویه آسفالتی ، شانه سازی ، شیب شیروانی ، حریم راه و همچنین تابلوها وعلائم ترافیکی ، چراغهای راهنمایی و…می باشد .
کلهری درادامه به دیگر ماموریتها و وظایف این اکیپ پرداخت و اظهار داشت : ازجمله وظایف اصلی اکیپ ، حضور درمحل سوانح جاده ای به منظور مدیریت میدانی جهت اعزام اکیپ پاکسازی سطح راه از بقایای تصادفات و رفع انسداد ترافیکی متعاقب می باشد .

وی افزود : سرپرستی اکیپ مذکور توسط مدیر کل ، معاونین و روسای ادارت تابعه ( هرشب یک نفر ) وتشکیل آن ، به منظوراعمال مدیریت میدانی حوادث وپیگیری و اجرای جامع وظایف و خدمات موظف توسط این اداره کل می باشد.