به گزارش پایگاه خبری ربیع، مهدی کلانترزاده  با اشاره به سیاست شهرداری قم در تبلیغات
شهری با محورهای فرهنگی، اظهار داشت: همزمان با سخنرانی رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم
تبریز، ۴۰۰ مترمربع تبلیغات شهری با موضوع بیانات مهم ایشان در سطح شهر قم اکران شد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم با بیان اینکه موضوع این تبلیغات شهری انتخابات و اقتدار ایران اسلامی بوده است، تصریح کرد: این بنرها با شعار ایران قوی و با هدف نشر و گسترش منویات مقام معظم رهبری در راستای زمینه‌سازی جهت انتخاباتی پرشور و انتخاب اصلح که شاخص‌هایی که توسط ایشان بیان گردید، در قالبی هنرمندانه اگران شده است.
کلانترزاده خاطرنشان کرد: این تبلیغات محیطی توسط این اداره کل اکران شده است و این اقدام
به‌صورت مستمر تا ایام انتخابات ادامه خواهد داشت.