به گزارش پایگاه خبری ربیع، در هفته بزرگداشت قوه قضاییه و مقام والای قضا ومجریان عدالت هستیم که به مناسبت شهادت شهید مظلوم بهشتی اولین مسوول دستگاه عظیم قضایی جمهوری اسلامی نامگذاری شده است بهمین مناسبت از سخنان رهبرکبیر انقلاب اسلامی بهره می گیریم: امام خمینی (ره) فرمودند: (…در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم الشان – صلی الله علیه و آله در مقابل قانون بی امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است و شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقیب است. و بر دستگاههای قضائی است که از متعدیان به جان و شرف و مآل وبندگان دفاع کنند و آنان را به سزای خود بنشانند و من برای چندمین بار اعلام می کنم که هر گروه و شخصی اگرچه از بستگان و اقربای اینجانب باشند، خود مسؤ ول اعمال و اقوال خود هستند

و اگر خدای نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضایی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد و هر کس و هر دستگاه، چه قضات شرع و چه دادگاه ها و چه غیر اینها، هر کس تعدیات خود را به آسم من و یا به انتساب به من اجرا کند مجرم و مفتری است)

این فرمایش امام (ره) راه را برای برخورد باهر مجرمی در هر جایگاهی را باز می کند و هیچ ملاحظه ای قابل قبول نخواهد بود، با این وصف برخورد با رانت خواران هر چند وابسته به مسئولانی از رده بالای کشور باشند یک تکلیف است چه دانه درشت و چه ریز و کوچک، منتهی برخورد با دانه درشت ها از اهمیتی ویژه برخوردار است و موجبات نشاط اجتماعی و اعتماد بیش از پیش مردم را بدنبال خواهد داشت.

نیز فرمودند: قاضی امروز مسئول حیثیت اسلام است، مسئول حیثیت جمهوری اسلام است و مثل قضات در طول تاریخ نیست که فقط مسئول باشد نسبت به آن قضاوتی که در مورد شخصی می کرد. امروز قضاوت علاوه بر آن بعدی که همیشه داشته است، یک بعد خاصی دارد و آن بعد خاص آن چیزی است که برمی خورد به حیثیت اسلام اگر چند قاضی در چند محل اشتباه بکنند و یا بعضی از آنها مثلاخدای نخواسته عمدا یک کاری را انجام بدهند، این اسباب این می شود که قلم هائی که می خواهند این جمهوری اسلامی را از بین ببرند، یکی را چند و چند را صدها جلوه می دهند و با قلم های خودشان به اصل جمهوری اسلامی و به اسلام حمله می کنند. بنابراین اگر سابق شغل قضا یک شغل در عین حال بسیار مهم و پرمسوولیتی بود، امروز مسئولیت او بسیار زیادتر است، باید بگوئیم صد چندان است. این یک عرضی است که به متصدیان قضا، چه در حال و چه بعدها که تصدی می کنند، عرضی بود که کردم.) اینکه پاسازی قوه قضائیه اهمیت دارد و شروع برخوردهای داخلی در این قوه و پاک کردن ساحت مقام قضا از هر آلودگی از مهمترین ماموریت های رئیس دستگاه قضایی است که در دوره اخیر و یکسال گذشته بخوبی به آن پرداخته شده است و امیدواری زیادی در جامعه ایجاد نموده است. از طرفی اصلاح نظام قضایی از اوجب واجبات خواهد بود که به نظر می رسد اقدام آغاز گردیده است.

همچنین مقام معظم رهبری فرمودند: (… تکلیف اصلی قوّهٔ قضاییه، عبارت از اقامهٔ قسط و عدل است. این، در حرکت و دعوت انبیا، شاید اصلی ترین امر مربوط به زندگی مردم باشد. حالا آن مسایل معنوی و تعالی روحی و امثال اینها، به جای خود محفوظ است. در عین حال، آنچه که مربوط به ادارهٔ زندگی مردم می شود، هیچ چیزی به قدر عدل و قسط نه در قرآن و نه در حدیث مورد توجه قرار نگرفته است. البته، رفاه زندگی مردم و تامین امنیت که یکی از لوازم زندگی آنهاست، وجود دارد؛ اما تکیه یی که روی عدل شده که قیام همهٔ آمور بر قیام عدل می باشد روی هیچ چیز دیگر نشده است.

البته، عدل فقط به وسیلهٔ قوّهٔ قضاییه اجرا نمی شود؛ بلکه همهٔ دست اندرکاران حکومت اسلامی به سهم خود در اقامهٔ عدل موظف هستند؛ منتها ضامنش قوّهٔ قضاییه است.

بنابراین، قوّهٔ قضاییه باید به معنای واقعی، مرجع و ملجاء و پناهگاه همه مردم باشد. این هم نمی شود جز به همان استقلال. استقلال به این معناست که وقتی قاضی می خواهد حکم بکند، نگاه نکند که این حکم موجب خوشایند یا عدم خوشایند چه کسانی می شود.

به نظر من، قانون گرایی در قوّهٔ قضاییه، اهم آمور است. اصلا ملاک عدل و اقامهٔ آن، قانون است. اگر چیزی بر طبق قانون تحقق پیدا کرد، عدالت است و خلاف عدالت آن است که برخلاف قانون انجام بشود… (۱۳۶۸ /۶/۲۰)