بردیا عباس زاده

به گزارش ربیع به نقل از روزنامه کیمیای وطن ، مخابرات استان اصفهان در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر و پیشبرد برنامه‌های خود اهداف کلانی را در دستور کار دارد. در همین زمینه با مهندس بهزاد کشانی رئیس اداره ارتقا و تضمین کیفیت شرکت مخابرات استان اصفهان به گفت و گو نشستیم. آنچه می‌خوانید حاصل این گفت و گوست.

مهندس بهزاد کشانی رئیس اداره ارتقا و تضمین کیفیت شرکت مخابرات استان اصفهان در رابطه با اهداف کلان شرکت مخابرات می‌گوید: اهداف کلان مخابرات استان اصفهان موارد مختلفی را شامل می‌شود. اما به طور خلاصه اگر بخواهیم تعدادی از این اهداف را نام ببریم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– افزایش میزان فروش و سودآوری

– پایداری سطح کیفیت خدمات

– رهبری بازار و افزایش تنوع سبد محصولات و خدمات

– ارزش آفرینی برای مشتریان با به کارگیری از خلاقیت و نوآوری

– توسعه یادگیری سازمانی و سرآمدی در تعالی سازمانی

– وفاداری مشتریان و افزایش سطح رضایت ایشان

– رشد توانمندی و قابلیت‌های تکنولوژیکی

– بهینه سازی استفاده از منابع در جهت ارتقاء بهره وری

– رضایتمندی تأمین کنندگان و شرکاء و ارتقاء توانمندی‌های ایشان

– توسعه دانش و توانمندی کارکنان و جلب مشارکت ایشان

– رضایتمندی جامعه و ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی

* مهم‌ترین هدف شرکت مخابرات استان اصفهان

رئیس اداره ارتقا و تضمین کیفیت شرکت مخابرات استان اصفهان درباره مهمترین هدف شرکت مخابرات استان اصفهان می‌گوید: به این دلیل که شرکت مخابرات در ارائه خدمات در یک میدان رقابتی حضور دارد وفاداری مشتریان و افزایش سطح رضایت آنها و پایداری سطح کیفیت خدمات در اولویت‌های کاری شرکت مخابرات قرار دارد.