مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان با انتقاد از برخی برنامه‌های صدا و سیما در زمینه ازدواج گفت: متاسفانه محتوای برخی برنامه‌ها مناسب نیست و افرادی به عنوان کارشناس در این برنامه‌ها حضور می‌یابند که مدارکشان واقعی نیست و حتی در صورت واقعی بودن متخصص نیستند.

به گزارش ربیع به نقل از ایسنا ، ناصر صبحی قراملکی افزود:  تعامل خوبی با رسانه‌ها از جمله صدا و سیما داریم؛ البته این ارتباط باید بهتر شود. هر چقدر وزارت ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌های متولی درباره جوانان بویژه ازدواج با رسانه‌ها بیشتر همکاری و فرهنگ‌سازی کنند، میزان ثبت ازدواج‌های ایمن و تشکیل خانواده‌های سالم بیشتر می‌شود چون معضل اصلی جوانان مسایل فکری و فرهنگی است.

وی ضمن ابراز آمادگی وزارت ورزش و جوانان برای همکاری با رسانه‌ها از جمله صدا و سیما برای فرهنگ‌سازی در زمینه ازدواج و خانواده اظهار کرد: ما آمادگی داریم در زمینه معرفی کارشناس و پیشنهاد محتوای برنامه به صدا و سیما کمک کنیم و حتی هفته‌ای چند روز را برای تشریح برنامه‌های خود در حوزه خانواده و فرهنگ‌سازی از طریق این رسانه اختصاص دهیم.