به گزارش پایگاه خبری ربیع، منصور غلامی «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری» در این حکم، راهبرد چهارم سند راهبردی را مهم‌ترین مأموریت کمیته یاد‌شده در سطح ملی دانست و ابراز امیدواری کرد که با عضویت ایشان و حضور مؤثر در کمیته و همکاری با دبیرخانه کمیسیون، فرآیند طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای این راهبرد، تصمیم‌سازی و محتوابخشی به مصوبات کمیسیون و اجرای سند تسریع یابد و زمینه هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آن فراهم شود.