به گزارش پایگاه خبری ربیع، براساس احکام صادرشده توسط دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد شهردار قم،  سید جواد صحرایی به‌عنوان رئیس کمیته سیاست‌گذاری تدوین عملکرد شش‌ساله و مهدی کلانترزاده به‌عنوان رئیس شورای تدوین عملکرد شش‌ساله شهرداری قم منصوب شد.

همچنین ابوالفضل چابکی، مهرداد توکلی، همایون یزدان پناه، امیرمحمد مسجدی و مجید محمدرضا خانی نیز به‌عنوان اعضای کمیته سیاست‌گذاری تدوین عملکرد شش‌ساله شهرداری قم منصوب شدند.

براساس این گزارش، توجه به‌ضرورت و اهمیت ثبت دستاوردهای کم‌نظیر مدیریت شهری و انعکاس مجاهدت‌های شبانه‌روزی کارکنان خدوم شهرداری قم از محورهای مهمی است که شهردار قم در احکام شورای تدوین عملکرد شش‌ساله شهرداری به آن اشاره‌کرده است.

همچنین در این احکام بر بهره‌مندی از همکاری کامل و شایسته مدیران به‌منظور گردآوری، تدوین و انتشار دقیق گزارش عملکرد حوزه شهردار، معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها، و حوزه‌های ستادی و عملیاتی تأکید شده است.**