به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در این کار تحقیقاتی بزرگ، مقالاتی از این دو بیمارستان به صورت پوستر و سخنرانی آماده و منتشر شد.
معرفی دو بیمارستان بزرگ لواسانی و لبافی نژاد در کنگره اروپا، افتخاری دیگر برای حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی است.