به گزارش ربیع به نقل از روزنامه کیمیای وطن ؛ سر انجام پس ازکش وقوس های فراوان و تأخیر در امر برگزاری مجمع انتخاباتی فوتبال اصفهان، صبح سه شنبه نهم شهریورماه جاری مجمع انتخاب رئیس هیات فوتبال استان اصفهان با حضور علی کفاشیان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال کشور، محمد سلطان حسینی مدیرکل ورزش وجوانان استان اصفهان واعضای مجمع در تالار افتخارات سرای ورزشکاران اصفهان برگزارشد وامیر مسعود هراتیان با کسب ۲۶ رأی از ۴۴ رأی مٱخوزه برای مدت چهار سال بر صندلی ریاست هیات فوتبال استان اصفهان جلوس خواهد کرد. گفتنی است علی اکبرابرقویی نژاد که از سال ۱۳۸۱ تا کنون به مدت ۱۴ سال رئیس هیات فوتبال استان اصفهان بوده است، علیرغم ثبت نام حاضر به شرکت در این انتخابات نشد تا اداره کل ورزش وجوانان استان مجبورشود با درخواست از فدراسیون فوتبال و موافقت با ثبت نام مجدد زمان برگزاری مجمع را به روز نهم شهریور اندازد. شایان ذکر اینکه متاسفانه دلیل حضورخبرنگاران و عکاسان دراین مجمع انتخاباتی همچنان در پرده ابهام مانده است و اینکه گفته می‌شد به دستور نایب رئیس فدراسیون از ورود خبرنگاران به (محل برگزاری مجمع) جلوگیری به عمل آمده است، ازسوی علی کفاشیان به شدت تکذیب شد. نکته قابل ذکر دیگر اینکه: گفته می‌شود امیرمسعود هراتیان ساکن اصفهان نیست و حضورایشان دراین انتخابات غیر قانونی می‌باشد! علی کفاشیان در پاسخ یکی از خبرنگاران که پرسیده بود چنانچه عدم سکونت آقای هراتیان دراصفهان محرز باشد چه تصمیمی اتخاذ می‌کنید گفت: اگر ثابت شود آقای هراتیان مقیم اصفهان نیستند این انتخابات باطل اعلام می‌شود و مجمع انتخاب رئیس هیات فوتبال استان اصفهان تجدید خواهد شد.