به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از تسنیم، فرماندار اصفهان اخیراً در اظهارنظری رسانه‌ای پیرامون ورود عضو علی‌البدل به شورای شهر اصفهان گفت: برای ورود عضو علی‌البدل شورای شهر اصفهان باید حکم فردی که معلق شده در دادگاه تجدید نظر قطعی شود.

این در حالی است که هنوز این حکم قطعی نشده و عضو علی‌البدل شورا که پس از قطعی شدن حکم باید وارد شورا شود نیز می‌گوید هنوز در این باره خبر موثقی به وی نرسیده است.

رضا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در اصفهان اظهار داشت: تاکنون خبر موثقی به دست بنده نرسیده و از من دعوتی برای ورود به شورا نشده است.

وی افزود: برای ورود عضو جدید به شورا، باید هیئت رئیسه با امضای رئیس شورا، این دعوت را انجام دهد، بنابراین اگر وضعیت عضوی که مورد بحث بوده برطرف شده و سلب عضویت صورت گیرد این امر با هماهنگی فرمانداری و رئیس شورای شهر انجام می‌شود.

عضو علی‌البدل پنجمین دوره شورای شهر اصفهان بیان کرد: البته هنوز این اتفاق صورت نگرفته و تا قبل از آن بنده نمی‌توانم وارد شورای شهر شوم.

وی خاطرنشان کرد: اگر در چند روز آینده فرصت تجدیدنظر تمام شده و رأی قطعی شود، در هفته‌های آینده این اتفاق صورت می‌گیرد.