اتاق بازرگانی اصفهان سه  تفاهم نامه همکاری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی،اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و مرکز آموزش علمی و کاربردی  فرهنگ و هنر اصفهان امضا کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،سیدعبدالوهاب سهل آبادی رییس اتاق بازرگانی  اصفهان در حاشیه امضای این تفاهم نامه ها گفت:اتاق بازرگانی به عنوان مادر تشکلها می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و فرهنگی  استان داشته باشد و سازمان های دولتی می توانند همکاری نزدیکی با این بخش داشته باشند.

سهل آبادی خواستار توجه تصمیم گیران استان به بخش خدمات شد و گفت:بخش کشاروزی و صنعت ۲۴ درصد اشتغال را به خود اختصاص دارند و بخش خدمات ۷۶ درصد اشتغال را می تواند پوشش دهد.

وی خواستار توجه جدی به راه اندازی موزه های تخصصی در اصفهان شد و گفت:بسیاری از آثار هنرمندان در زیرزمین ها و یا در  انبارها خاک می خورند و با راه اندازی موزه ها می توان آنان را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی کرد.

رویداد فرهنگی و اقتصادی حراجی آثار هنری در اصفهان مغفل مانده است

حجت الاسلام حبیب الله ارزانی مدیرکل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در این جلسه با اشاره به اثرگذاری  همکاری های بین بخشی گفت:همکاری بخش خصوصی ودولتی می تواند به رشد و توسعه جامعه در زمینه های مختلف منجر شود.

وی با اشاره به هنرهای دستی متعدد در اصفهان و تولید آثار گرانبهای هنری و نبود یک حراجی هنری گفت:همکاری ارشاد و اتاق بازرگانی می تواند  زمینه ایجاد حراجی آثار هنری هنرمندان اصفهان را فراهم سازد.

 

هم افزایی اتاق بازرگانی با ارشاد ،فنی و حرفه ایی و دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان

زهرا اخوان نسب رییس کمیسیون مسوولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه هدف از امضای تفاهم نامه ها را هم افزایی موثر بین اتاق و اداره کل فرهنگ و فنی و حرفه ایی برشمرد و گفت:اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی می تواند تعامل سازنده ایی با دستگاههای اجرایی استان با هدف حل مسایل اقتصادی  وفرهنگی جامعه داشته باشد.

وی ضعف در بازاریابی را یکی از چالش های هنرمندان  استان اصفهان برشمرد و گفت: اتاق بازرگانی می تواند در زمینه  آموزش بازاریابی به هنرمندان اقدام هایی عملی انجام دهد.

معاونت بانوان اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با اشاره به تفاهم نامه همکاری با اداره کل فنی و حرفه ایی استان اصفهان گفت:در این تفاهم نامه توسعه و تقویت و مشارکت اتاق بازرگانی و آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و تشکل های مردم نهاد ویژه بانوان در فرایند توسعه انسانی پایدار  مورد تاکید قرار گرفته است.

رییس کمیسیون مسوولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان هدف از امضای  تفاهم نامه همکاری اتاق  با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان را  همکاری  در حوزه های اقتصادی و پرداختن به ابعاد فرهنگی اقتصاد، فرهنگی و توانمندسازی فعالین حوزه های اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی برشمرد.

کاظم جلالی مدیرکل فنی و حرفه ایی استان اصفهان در این جلسه تفاهم نامه همکاری با اتاق بازرگانی را  زمینه توانمندسازی بانوان در عرصه فعالیتهای اقتصادی دانست و گفت:بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه یکی از چالش هایی جدی جامعه است که با همکاری بخش های دولتی  و خصوصی می توان میزان آنرا کاهش داد.

احسان مشکلانی  رییس مرکز آموزش علمی و کاربردی  فرهنگ و هنر اصفهان در این جلسه با اشاره به اینکه عصر آینده به تبلور  صنایع فرهنگی اختصاص دارد گفت:دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان با ایجاد مرکز رشد زمینه توسعه فعالیت های فرهنگی و اقتصادی را برای دانشجویان و هنرمندان فراهم ساخته است .

وی تصریح کرد:در تفاهم نامه همکاری اتاق بازرگانی اصفهان با مرکز آموزش علمی و کاربردی  فرهنگ و هنر اصفهان بر همکاری در توانمندسازی دانشجویان مرکز آموزشی فرهنگ و هنر اصفهان در حوزه های اقتصادی و پرداختن به ابعاد اقتصاد فرهنگ و توانمندسازی فعالین حوزه های اقتصادی ،تجارت،بازرگانی،کشاورزی،صنعت ومعدن درحوزه فرهنگ و هنر تاکید شده است.

مصطفی رناسی نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گردشگری را حلقه گمشده اقتصاد استان برشمرد و گفت:همکاری اتاق بازرگانی با ارشاد و فنی و حرفه ایی می تواند زمینه حضور گردشگران خارجی را در این شهر تاریخی و فرهنگی فراهم سازد.

رضا چینی نایب رییس کمیسیون مسوولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: تشکلهای اقتصادی می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه داشته باشند.

وی فرهنگ سازی مسوولیت های اجتماعی در نزد بنگاههای اقتصادی را یکی از ماموریت های این کمیسیون برشمرد.