آذین عطریان

 

صبح امروز یاران شهر زیبای خدا به همراه شهردار این شهر به سطح شهر و مناطق حاشیه‌ای رفتند تا همیاری خود را در خانه تکانی شهر نشان دهند.

در این خانه تکانی، شهروندان ابتدا با دوچرخه خود را به مرکز شهر رساندند و از آنجا به همراه دکتر جمالی‌نژاد عازم خانه تکانی شهرشدند.

شهردار اصفهان در حاشیه این برنامه درخصوص اجرای همگانی خانه تکانی اصفهان گفت: زمانی که واژه شهروند تعرف می‌شود اولین چیزی که به ذهن خطور میکند، ساکن یا مالک بودن در شهر است در حالی که این چنین نیست بلکه شهروندان شهر کسانی هستند که حس تعلق نسبت به شهر خود دارند.

مهدی جمالی‌نژاد اظهار داشت: این حس تعلق و دلسوزی شهروندان نسبت به شهر اهمیت زیادی دارد؛ زمانی که شهروندان، شهر را مثل خانه خود بدانند و حساسیتی که نسبت به خانواده خود دارند را نسبت به شهروندان خود داشته باشد همین حس تلق  در شهر وفاق و همدلی ایجاد می‌کند.

شهردار اصفهان بهترین نحوه اداره شهر  را مشارکت همه مردم در فعالیت‌های شهری دانست و گفت: اگر هرکدام از شهروندان خود را نسبت به شهر مسئول بدانند ،

همین حس تلق  در شهر وفاق و همدلی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود خود را شهردار شهر خود احساس ‌کنند.

جمالی نژاد افزود: هدف اصلی ما حضور مردم در موضوعات شهری و بحث‌های عمرانی، فرهنگی و ورزشی است زیرا در این صورت است که شهر گام‌های موثرتر و رو به جلو خواهد گذاشت.

وی عنوان کرد: برای این که مردم را در سرنوشت خودشان درگیر کنیم باید در درجه اول در تصمیمی سازی‌ها سهیمشان کنیم.

شهردار اصفهان ضمن تشکر از همیاری شهروندان اصفهانی در این برنامه گفت: افتخار می‌کنم خادم مردمی هستم که نسبت به شهر خود حس تعلق دارند و به  دلیل همین حس مردم است که اصفهان همیشه بزرگ و با عظمت بوده است.