به گزارش پایگاه خبری ربیع، این امام همام در هفدهم ربیع‌الاول سال ۸۳ هجری‌قمری در مدینه متولد شدند. کنیه ایشان ابوعبدالله و لقبشان صادق می‌باشد. ایشان در سن ۳۱ سالگی به امامت و در سن ۶۵ سالگی توسط منصور دوانیقی به شهادت رسیدند.

امام جعفر صادق علیه السلام نه تنها رهبر شیعیان و بنیانگذار فقه جعفری بودند بلکه یکی از مفاخر علمی جهان محسوب می شدند.

دوران حکومت ایشان که همزمان با ضعف حکومت بنی امیه و قدرت گرفتن بنی عباس بود فرصت مناسبی را فراهم کرد تا آزادی بیشتری برای گسترش شیعه و آزادی عقیده به وجود بیاید و بحث های علمی بسیاری در موضوعات مختلف صورت گیرد،به طوریکه حدود ۴ هزار مورد حدیث از این امام بزرگوار نقل شده است.

ایشان از قدرت نفوذ در کلام ،حکمت ،صداقت، امانتداری و علم وسیعی برخوردار بودند و شاگردان بسیاری از جمله جابرابن حیان، مالک بن انس و … را تربیت کردند.امام جعفر صادق علیه السلام همانند امامان دیگر دارای صفات نیک و سجایای اخلاقی فراوانی بودند.

یکی از صفات ویژه ایشان که می توان به عنوان الگو از آن نام برد صداقت است و همواره دیگران را به این صفت نیک سفارش می کردند.

در این باب نقل شده روزی امام صادق علیه السلام از عبدالرحمن، پسرسیابه که جوان بود و تازه پدرش را از دست داده بود، پرسیدند آیا مایل است سفارشی به او بکنند. عبدالرحمن با اظهار میل و اشتیاق گفت: «بفرمایید فدایتان بشوم!» امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:

بر تو باد به راست گویی و امانت داری که در نتیجه آن، با مردم در دارایی هایشان شریک خواهی شد.

صداقت یکی از اصول مهم اخلاقی است که متاسفانه در جامعه امروزی کمی رنگ باخته و جای خود را به دروغ و فریب کاری داده است.

همین امر باعث شده در روابط فردی و اجتماعی اعتماد از بین برود و زمانی که فرد از مسیر صداقت دور شود به طبع جامعه نیز از مسیر جدا می شود.

باید گفت صداقت میل فطری است و حتی فردی که در برخورد با دیگران صادق نیست دوست ندارد کسی به او دروغ بگوید.حال باید ما به عنوان یک شیعه ابتدا از خودمان آغاز کنیم و صداقت را در خود تقویت کنیم.

یکی از ویژگی های دیگر امام جعفر صادق علیه السلام که در جامعه امروزی باید به آن توجه داشت تلاش و کوشش ایشان در کسب روزی بود.

این امام بزرگوار به تلاش و کوشش برای بدست آوردن روزی تاکید فروانی داشتند و خود نیز در پی کسب روزی تلاش فراوانی می کردند.

این ویژگی امام جعفر صادق علیه السلام به ما این درس را می آموزد تا زمانی که تلاش نکنیم نمی توانیم وضعیت زندگی خود را تغییر دهیم. پس باید حرکت کنیم تا از خدا به ما برکت برسد.

نجمه کریمیان