به گزارش پایگاه خبری ربیع، درمان بلع باطری

درمان بلع باطری

۱-فورا با اورژانس تماس بگیرید.

  • اگر آن شخص با مشکل تنفسی روبروست فورا با اورژانس تماس بگیرید.
  • در صورت امکان پکیج باطری و یا باطری شبیه به باطری بلعیده شده را همراه داشته باشید.
  • در بیشتر موارد به شما پیشنهاد میشود که فورا عکسبرداری کنید.

۲-از شخص بخوبی مراقبت کنید.

  • شخص را وادار به تهوع نکنید.
  • به شخص اجازه ندهید چیزی بخورد یا بیاشامد تا وقتیکه عکسبرداری انجام شود.

 عکسبرداری

اقدامات بعدی

  • مراحل بعدی به نتیجه عکسبرداری بستگی دارد.اگر در عکسبرداری باطری در مری دیده شود ، باطری باید فورا از طریق آندوسکوپی خارج شود.
  • اگر باطری در معده دیده شود ، شخص نیاز به درمان پزشکی احتیاج ندارد و باطری از طریق مدفوع خارج خواهد شد. اگرچه اگر بیمار مرخص شود و در خانه تب کند و یا از درد شکم ، حالت تهوع و یا خون در مدفوع رنج برد باید فورا به اورژانس مراجعه شود.
  • اگر درمان سریع انجام نگرفت ، بعد از ۴۸ ساعت عکسبرداری لازم است.