مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۱۵۰ تن پسته از باغات شهرستان برداشت شود.

به گزارش ربیع به نقل از ایسنا، حسین غلامرضایی با بیان اینکه شهرستان خور و بیابانک حدود ۲۰۰ نفر بهره بردار پسته دارد، اظهار کرد: ارقام پسته تولیدی این شهرستان کله قوچی، احمد آقایی، اکبری و بومی خوروبیابانک است.

وی با بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت پسته در مزارع خرمدشت، چاه‌ملک، و شهرهای خور، فرخی و جندق قرار دارد،‌ خاطرنشان کرد: بیش از ۲۹۰ هکتار از باغات پسته این شهرستان به صورت غرقابی و شش هکتار نیز با روش نوین قطره‌ای آبیاری می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک با اشاره به اینکه از مجموع سطح زیر کشت پسته ۲۰۰ هکتار آن بارور و مابقی به صورت نهال است، افزود: پسته‌های تولید شده خور و بیابانک به دلیل طعم و مرغوبیت خاص خود مشتریان فراوانی دارد و به استان‌ها و شهرستان‌های همجوار صادر می‌شود.

شهرستان کویری خور و بیابانک با ۱۲ هزار کیلومتر مربع وسعت در ۴۲۰ کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.