به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از بانک مرکزی، گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران حاکی از این است که در آبان ماه میانگین قیمت مسکن پایتخت ۶.۸ درصد و میانگین قیمت اجاره ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

بر اساس گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آبان ماه سال ۱۴۰۱» در آبان امسال، باز هم بازار مسکن دچار تب تورمی شدیدی شده و میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی از ۴۸.۷ میلیون تومان عبور کرده است.

بر اساس این گزارش در آبان ماه سال ۱۴۰۱، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۸۰۰۵ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۷.۸ و ۹.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان بوده که از افزایش ۶.۸ درصدی نسبت به ماه قبل حکایت دارد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آبان ماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از مجموع ۸۰۰۵ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۲۸.۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. بااین‌وجود، سهم مذکور در مقایسه با آبان ماه سال قبال حدود ۳.۶ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با عمر بالا در گروه‌های ۱۱ تا ۱۵ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.

تحولات قیمت در بازار مسکن تهران

در آبان ماه سال ۱۴۰۱، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۶.۸ و ۴۵.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۹۵ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۲۳ میلیون و ۹۳ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۰.۷ و ۵۹ درصد افزایش نشان می‌دهند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در آبان ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، سهمی معادل ۵۶.۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

همچنین ۵۸.۶ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این ماه معامله شده و ۴۸.۹ درصد از معاملات نیاز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳ میلیارد تومان اختصاص داشته است.

وضعیت بازار مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران

توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان ماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۲ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۹.۲ و ۹ درصدی از کال معاملات انجام شده در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

تحولات اجاره‌بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آبان ماه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۳۹.۸ و ۴۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در آبان ماه، در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۴.۱ و ۵ درصد است.