به گزارش پایگاه خبری ربیع، در نامه ای که انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگا ن تحت گزارش رصد و پایش قیمت کالاهای اساسی به معاون اول ارسال کرده است، تغییرات قیمتی ۵۲قلم کالای پرمصرف اعلام شده است.

مطابق گزارش این انجمن از میان ۵۲ قلم کالای اساسی و پرمصرف تعداد ۲۹ قلم کالا نسبت به ماه گذشته افزایش قیمت بین یک تا ۱۰ درصدی داشته است.

قیمت ۲۱ قلم کالای دیگر نیز از مجموع ۵۹ قلم کالا نسبت بهم اه قبل افزایش قیمت بیش از ۱۰ تا ۳۴۲ درصدی را تجربه کرده است.

قیمت اقلام تخم مرغ، شیر خام درب دامداری، انواع روغن خوراکی، انواع برنج ایرانی، ماکارونی، سیب زمینی، پیاز، نسبت به یک سال گذشته افزایش قیمت بیش از ده درصدی داشته است.

تسنیم