مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: در پایان سال زراعی جاری، میزان گندم و جو خریداری شده از کشاورزان در طرح خرید تضمینی محصولات زراعی، افزایش یافته است.

به گزارش ربیع به نقل از ایسنا ، عبدالرضا تاکی عصر امروز (چهارشنبه) در جلسه شورای کشاورزی این شهرستان اظهار کرد: مجموعه اراضی زراعی قابل کشت شهرستان حدود ۲۹ هزار هکتار است که از این میزان ۱۲ هزار هکتار زیر کشت انواع محصولات قرار می‌گیرید.

وی در خصوص میزان برداشت و خرید تضمینی محصول جو از کشاوزران شهرضایی، گفت: سطح زیر کشت محصول جو در سال زراعی جاری در شهرستان سه هزار و ۳۰۰ هکتار است و تاکنون عملیات برداشت محصول از سه هزار و ۲۰۰ هکتار از این مزارع انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا ادامه داد: در پایان مرحله برداشت محصول جو در شهرستان از مجموع ۱۴ هزار و ۴۰۰ هزار تن محصول برداشت شده، ۱۰ هزار و ۳۸۰ تن در طرح خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شده؛ این در حالی است که در سال گذشته از سطح سه هزار و ۴۰۰ هکتار مزارع جو در شهرستان ۱۵ هزار تن محصول جو برداشت شد که از این مقدار هزار و ۵۰۰ تن در طرح خرید تضمینی، از کشاورزان خریداری شد.

تاکی در بخش دیگری از سخنان خود سطح زیر کشت محصول گندم در این شهرستان را هزار و ۶۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: از مجموع این سطح زیر کشت، تاکنون پنج هزار و ۹۴۰ تن گندم برداشت شده که از این مقدار چهار هزار و ۶۴۰ تن به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته سطح زیر کشت گندم در اراضی تحت پوشش شهرستان شهرضا هزار و ۸۰۰ هکتار بوده است، اظهار کرد: سال گذشته از این میزان سطح زیر کشت، هشت هزار و ۱۰۰ تن محصول برداشت و از این مقدار، چهار هزار تن در طرح خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شد.