به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از تسنیم، محمدرضا برکتین در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در اصفهاناظهار داشت: صنایع زیر ۵۰ نفر را صنایع کوچک و بالای ۱۰۰ نفر را صنایع بزرگ می‌نامند که در دنیا این صنایع را با دو پارامتر جمعیت و میزان فروش می‌سنجند و این در حالی است که جمعیت در ایران از مهم‌ترین پارامترها به حساب می‌آید.

وی بیان کرد: همه صنایع کشور از شرایط موجود یکسانی بهره‌مند هستند که یک بعد آن را تحریم‌ها و بعد دیگر را مسائل و چالش‌های موجود مانند نقدینگی شکل می‌دهند که البته نباید فراموش کرد که در هر تهدیدی فرصت‌های زیادی موجود است که همه صنایع اعم از کوچک و بزرگ را نیازمند مقاومت اقتصادی می‌سازد.

رئیس خانه صنعت‌ و معدن اصفهان افزود: انتظار ما از دولت این بوده است که در مواجهه با شرایط اقتصادی موجود، واکنش‌های جدید خود را به سرعت اعمال کند که چنین کاری را انجام نداده است و افزایش قیمت‌ها در کشور گواه بر این موضوع است، البته این درحالی است که ۹۰ درصد صنایع کشور را صنایع کوچک شکل می‌دهند.

وی با بیان اینکه ضرورت نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی بیشتر از قبل شده است، اضافه کرد: در همه دنیا مرسوم است که صنایع در گردش با پرداخت بهره، پول خود را از منابع بانک‌ها تأمین می‌کنند که صنایع هم به عنوان بخشی از جامعه باید نقش بسیار مهمی در اشتغال و نگهداری کشور ایفا کند.

برکتین خاطرنشان کرد: نگرانی موجود در کشور ما بیش از آن است که بابت فرصت‌ها و فعالیت‌های موجود در کشور شاکر و سپاس‌گزار باشیم چون نباید فراموش کرد که همه باهم در تلاش هستیم تا از حیثیت کشور دفاع کنیم.