به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، موحد نژاد با ارایه آماری از واگذاری های این بانک عنوان داشت: از سال ۹۸ تاکنون سهام متعلق به بانک در دو شرکت بورسی سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت و شرکت سیمان مازندران و شرکت های غیر بورسی صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران، لاستیک پارس، نخ خمین و کاغذ کارون که متعلق به بانک و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بودند به طور کامل واگذار شدند.

وی افزود: در سال ۹۹ نیز با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از جمله مصوبه مجمع عمومی بانک های دولتی در رابطه با نحوه ارزش گذاری سهام بانک ها در شرکت های بورسی و ارزش گذاری دارایی های مازاد غیر بورسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری، دارایی های مازاد این بانک شامل دو شرکت بورسی صنایع شیمیایی ایران و آتیه دماوند و دو شرکت غیر بورسی کارگزاری بانک صنعت و معدن و احیا استیل فولاد بافت در چندین نوبت برای واگذاری عرضه شدند اما به دلیل عدم وجود خریدار بانک صنعت و معدن موفق به واگذاری آنها نشد.

وی ادامه داد: تأییدیه اقدامات انجام شده از جانب بانک در راستای واگذاری اموال و سهام مازاد در چارچوب مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در سال ۹۸ از مراجع ذیربط اخذ و در سال ۹۹ نیز گزارش اقدامات به مراجع مذکور جهت اخذ تأییدیه ارسال شده است.

موحدنژاد تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ برنامه مدونی برای انجام واگذاری اموال مازاد این بانک تهیه شده است و در نظر داریم طبق زمانبندی انجام شده نسبت به عرضه شرکت های صنایع شیمیایی ایران، آتیه دماوند، کارگزاری بانک صنعت و معدن و احیا استیل فولاد بافت اقدام نماییم.

موحدنژاد خاطرنشان کرد: فروش اموال مازاد بانک ها از جمله اقدامات لازم برای چابک سازی و اصلاح ترازنامه بانک ها به شمار می آید که استفاده از راهکارهای مناسب مانند ظرفیت بازار سرمایه می تواند به تسریع این فرآیند منجر شود تا بانک ها از بنگاه داری خارج شوند و به ایفای نقش اصلی خود به عنوان واسطه مالی بپردازند.