به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی انجمن، در پی تصویب اساسنامه انجمن مبنی بر پذیرش اعضای حقیقی و پیوستن اعضای حقیقی انجمن مدنی سابق به انجمن صنفی، مجمع عمومی برای افزایش افراد هیات مدیره برگزار شد.

در این نشست که با حضور دو سوم اعضای صاحب رای و کلاته ـ نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی ـ برگزار شد، ابتدا رییس انجمن گزارشی از مشکلات و رفع موانع مربوط به اساسنامه و حضور اعضای حقیقی در کنار اعضای حقوقی ارائه داد. سپس مجمع عمومی امین تارخ، مرتضی شایسته و سیروس تسلیمی را به عنوان اعضای هیات رییسه وحسن قلی زاده و غلامرضا گمرگی را به عنوان اعضای ناظر برگزید.

پس از رای‌گیری برای انتخاب اعضای هیات مدیره رضا درمیشیان، سعید خانی و منصور لشگری قوچانی به اعضای هیات مدیره انجمن صنفی اضافه شدند.ترکیب فعلی هیات مدیره پس از افزایش تعداد عبارت است از منیژه حکمت، مرتضی شایسته، سیروس تسلیمی، سید محمود رضوی، سید غلامرضا موسوی، رضا درمیشیان، سعید خانی، ساسان سالور و منصور لشگری قوچانی.

سیدمحسن جاهد و علی واجد سمیعی بازرسان انجمن هستند.

مجمع عمومی به هیات مدیره تکلیف کرد که در اولین فرصت شورای تولید، شورای پخش و هیات داوری را راه‌اندازی کند.

انتهای پیام/