این نیروگاه خورشیدی شامل ۳۳۶ پنل ۳۰۰ وات مونو و ۲ مجموعه اینورتر است .متوسط خروجی تولید برق معادل ۱۸۰ الی ۱۹۰ مگاوات در ساعت و روزانه ۴۵۰ الی ۵۵۰ مگاوات در ساعت است.

در این مراسم حمید علاقه مندان مدیر عامل شرکت توزیع برق استان به اهمیت ایجاد این نیروگاه ها تاکید کرد و گفت استفاده ااز این نیروگاه ها در کاهش آلودگی زیست محیطی موثر و همچنین سرمایه گذاری مطمئنی در این حوزه است

این خبر ادامه دارد….