سطح جدید تولید “نورد گرم میلگرد” شرکت قائم پروفیل از کارخانجات صنعتی شهرک رازی شهرضا با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار اصفهان افتتاح شد.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ،علی یزدانی مدیرعامل شرکت قائم پروفیل و عضو هیئت مدیره شهرک رازی اظهار داشت: پروژه تولید نورد گرم میلگرد شرکت قائم پروفیل با ظرفیت خط تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن و ظرفیت ۵۵ تن در ساعت برای هریک از تجهیزات ایجاد شده است.

وی افزود: این طرح با سرمایه گذاری اولیه ۶۰ میلیارد تومان که از محل منابع جاری شرکت تامین شده است راه اندازی شد.
مدیرعامل شرکت قائم پروفیل گفت: پروژه تولید نورد گرم میلگرد شرکت قائم پروفیل زمینه اشتغال ۱۲۰ نفر به صورت مستقیم و ۸۰ نفر را به صورت غیر مستقیم فراهم کرده است.