به گزارش پایگاه خبری ربیع، نمایش‌های «ماتریوشکا»، «هزار شلاق»، «رولور» و «نمی تونیم راجع بهش حرف بزنیم» که از ۵، ۸ و ۲۶ شهریور در ساعت‌های ۱۸، ۱۹:۱۵ و ۲۱ اجرای عمومی خود را در سالن‌های ناظرزاده کرمانی و سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بودند، به کار خود در این مجموعه پایان دادند.

نمایش «ماتریوشکا» به کارگردانی پارسا پیروزفر در ۱۳ اجرای خود پذیرای ۳ هزار و ۱۳۲ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۳۹۷ مخاطب با بلیت‌های ۳۵ هزارتومانی ۲۶۴۲ مخاطب با بلیت‌های ۴۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۹۳ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «ماتریوشکا» طی ۱۳ اجرا مبلغ ۱۱۹ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان بوده است.

نمایش «هزار شلاق» به کارگردانی احسان ملکی نیز در ۲۷ اجرای خودپذیرای ۲ هزار و ۳۴۲ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱۵۹۱ مخاطب با بلیت‌های ۱۵، ۲۰ و ۲۱ هزارتومانی، ۵۲۲ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۲۲۹ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «هزار شلاق» طی ۲۷ اجرا مبلغ ۴۰ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان بوده است.

نمایش «رولور» به کارگردانی پوریا کاکاوند نیز در ۲۷ اجرای خودپذیرای ۱ هزار ۶۴۸ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۸۹۷ مخاطب با بلیت‌های ۱۵و۲۰  هزارتومانی، ۴۴۳ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۰۸ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «رولور» طی ۲۷ اجرا مبلغ ۲۸ میلیون و ۵۵۷ هزار تومان بوده است.

نمایش «نمی تونیم راجع بهش حرف بزنیم» به کارگردانی جابر رمضانی نیز در ۳۴ اجرای خودپذیرای ۷ هزار ۸۸۹ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۹۱۲ مخاطب با بلیت‌های ۱۵،۲۰ و ۲۵ هزارتومانی، ۲۷۶۱ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی و ۳۵۲۵ مخاطب با بلیت ۴۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۴۶۹ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «نمی تونیم راجع بهش حرف بزنیم» طی ۳۴ اجرا مبلغ ۲۵۰ میلیون و ۸۵۲ هزار تومان بوده است.

مهر/۲۲۵