به گزارش پایگاه خبری ربیع، وجود تصویر مثبت و اعتماد عمومی جامعه و اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی، مهم‌ترین سرمایه اجتماعی این دانشگاه و همواره مورد توجه داوطلبین ورود به آموزش عالی بوده است.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، در پنجمین نشست کمیته جذب دانشجو که با حضور اعضای هیات رییسه، مدیران گروه‌های آموزشی، مدیران قسمت‌ها و اعضای کمیته جذب دانشگاه در دانشگاه مجلسی – مبارکه برگزار شد با اشاره به اینکه امکانات و خدمات دانشگاه، کیفیت برنامه‌های درسی، فاصله و نزدیکی به محل سکونت، توصیه والدین و مشورت دوستان و همسالان از جمله عوامل مؤثر بر هدایت داوطلب برای انتخاب دانشگاه دلخواه است ادامه داد: ۱۰ عامل مؤثر بر شهرت دانشگاه و علامت تجاری آن، شناخت ابزارهای جذب دانشجو و معرفی ۳ گروه مؤثر در جذب دانشجو، ۴۰ عامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه و جذب دانشجو با استفاده از آخرین شیوه‌های علمی دنیا مؤثر شناخته می‌شوند.

عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان این نکته که دانشگاه آزاد اصفهان، از سال ۱۳۹۰ به صورت علمی بر روی عوامل مؤثر بر انتخاب و جذب دانشجو کار کرده است اظهار کرد: ۳ گروه همواره و به رغم داشتن نقش‌های متفاوت، در جذب دانشجو موثرند؛ افرادی که در تماس مستقیم با دانشجو هستند، کارکنانی که در تماس مستقیم با دانشجو نبوده ولی در پشتیبانی و خدمات ارائه شده به دانشجویان، نقش کلیدی دارند و اثر گذاران خارج از دانشگاه مانند: والدین، مشاورین تحصیلی ومعلمان که در این میان نقش دوستان و همسالان با نفوذ، کمتر از سایر گزینه‌ها نیست.

وی با اشاره به وظیفه مهم کمیته جذب دانشجو، اظهار کرد: برنامه‌ریزی هماهنگ و منسجم در شاخه‌های مختلف تبلیغات به همراه اجرای آنها به صورت یک مجموعه مرتبط و با زمان‌بندی مشخص به منظور تاثیرگذاری بهتر و پیشبرد اهداف جذب دانشجو از وظایف اصلی این کمیته است که باید با تشکیل تیم عملیاتی و به کارگیری تمام ظرفیت دانشگاه و استفاده از رسانه‌ها و ابزارهای ارتباط جمعی فرآیند جذب دانشجو را برنامه‌ریزی و اجرا نمایند.

وی ضمن ارائه توضیحاتی درباره عناصر بازاریابی مؤثر با هدف جذب دانشجو در دانشگاه، گفت: این کمیته باید ابتکار عمل، خلاقیت و نوآوری و احساس جمعی و مشارکت فعال داشته باشد تا بتواند در جذب دانشجو موفق عمل نماید.