به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از روابط عمومی بانک سرمایه، بر اساس نامه سرپرست معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان و نیز نامه دبیر مجمع بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی استان خوزستان، به منظور اجرای طرح صرفه جویی در مصرف انرژی و رسیدن گاز به هم وطنان ساکن مناطق سردسیر کشور، ساعت کاری شعب استان های لرستان و خوزستان از روز دوشنبه مورخ ۲۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۹ به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

شعب استان لرستان (از روز دوشنبه مورخ ۲۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۹ لغایت ۰۲‏‏/۱۱‏‏/۱۳۹۹)

دوشنبه الی چهار شنبه

پنج شنبه

۹:۰۰ الی۱۴:۰۰

۹:۰۰ الی۱۲:۳۰

شعب استان خوزستان (از روز دوشنبه مورخ ۲۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی)

نام شهرستان

شنبه الی پنج شنبه

اهواز

۸:۳۰ الی۱۳:۰۰

سایر شهرستان ها

۸:۳۰ الی۱۴:۰۰