به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از ایرنا، محمد کمالی روز یکشنبه یادآور شد: در همین ۸۰۰ نفر که سالم بوده اند، بیش از یک میلیون و ۳۸۰ هزار تغییر ژنتیکی پیدا شده که بیش از ۷۰۰ مورد تغییر آن تابحال شناسایی نشده بود و جایی گزارش نشده بود؛ این تغییرات سیستم ژنی ممکن است با بیماری در ارتباط باشد.
رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: مرکز تحقیقات ژنتیک این دانشگاه، تحقیقات خوبی روی شناسایی ژن های ایجاد کننده نابینایی، کم شنوایی و کم توانی ذهنی انجام داده که نتایج این تحقیقات در اختیار جامعه قرار گرفته و می تواند استفاده شود.
وی افزود: مرکز ایرانوم، داده های ۸۰۰ نفر فرد سالم از هشت قومیت مختلف را به صورت آنلاین در اختیار محققان و پژوهشگران قرار داده است که می تواند به آنان کمک کند تا تغییرات ژنتیکی را تشخیص دهند.
رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: ۸۰۰ مورد ژنوم بررسی شده و مشاهده می شود که برخی ژن ها با برخی بیماری ها مرتبط است و اگر فردی این ژن را پیدا کند، والدین او باید مراقب باشند که او در آینده ممکن است دچار برخی بیماری ها مانند ناشنوایی و نابینایی شود.
کمالی اضافه کرد: ما به دلیل نبود نیروی انسانی، تجهیزات و منابع مالی در موقعیتی نیستیم که بتوانیم از این داده ها در غربالگری ژنتیکی استفاده کنیم.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا طبق اطلاعات این بانک، ناهنجاری مشخصی در نقطه ای از کشور وجود دارد، گفت: اینکه بیماری خاصی در قومیت خاصی وجود داشته باشد، هنوز مشاهده نشده است ضمن آنکه ۸۰۰ نفر مورد تحقیق، سالم هستند.
وی تاکید کرد: عوامل ژنتیکی نابینایی و ناشنوایی و کم توانی های ذهنی متعدد در جمعیت ایرانی در طول ۲۰ سال گذشته شناسایی شده که در بانک های جهانی نیز ثبت شده است.
گفتنی است در بانک ایرانوم، اطلاعات ژنی ، ۸۰۰ فرد سالم بالای ۳۵ سال از هشت قومیت فارس، آذری، کرد، ترکمن، لر، بلوچ ، عرب و جزایر خلیج فارس (از هر قوم یکصد نفر) توالی یابی شده است.