به گزارش پایگاه خبری ربیع،  به منظور ارتقا سطح ایمنی و کاهش حداکثرینقاط پرحادثه ، طرح تعریض و اصلاح هندسی قوس سیرو واقع درمحور قم – کهک عملیاتی شد .

رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان قم ضمن اعلام خبر فوق افزود : از آنجا که محورهای جاده ای بخشکهک به دلیل موقعیت ییلاقی و تنوع محصولات باغی درزمره محورهای پرتردد استان می باشند ،ارتقا ایمنی آنهادراولویت اقدامات اداره متبوع قراردارد .
حسین برقراری شناسایی و رفع نقاط پرحادثه محورهای جاده ای را ازجمله مهمترین این اقدامات دانست و بیان کرد: قوستیز سیرو واقع درمحور قم – کهک به دلیل ساختار هندسی نامناسب آن از سویی و صخره ای بودن تپه حاشیه آن از سوییدیگر ، امکان تعریض و اصلاح ان را بادشواری مواجه ساخته بود .
وی ادامه داد : پس از بازدیدهای میدانی مستمر و مطالعات صورت گرفته ضمن تهیه و تجهیز ماشین آلات و همچنینمصالح مورد نیاز ، مقرر گردید نسبت به رفع این مقطع پرحادثه با استفاده از ظرفیت داخلی اقدام گردد.
برقراری عملیات اجرایی این طرح را به دوبخش تقسیم کرد و تصریح نمود : دربخش نخست با استفاده از ماشین آلاتسنگین اعم از بیل مکانیکی مجهز به پیکور، لودر و دیگر ماشین آلات ملزوم ، عملیات کوه بری و ترانشه برداری انجاممیشود .
رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان قم میزان عرض تعریضی را افزون بر نه متر دانست و ادامه داد :پساز کوه بری و ترانشه برداری ، قوس تیز جاده به صورت هندسی اصلاح وعملیات زیرسازی و آسفالت مسیر اجرا میشود
.
برقراری درخصوص حجم کوه بری و ترانشه برداری قوس سیرو اظهار داشت : براساس بر آوردهای اولیه ، حجم کوهبری و ترانشه برداری دراین قوس افزون بر چهار هزار مترمکعب می باشد .
وی خاطر نشان ساخت : به دلیل صخره ای بودن تپه حائل ، عملیات کوه بری وترانشه برداری به صورت تمام وقتدرحال اجرا می باشد .
حسین برقراری درخصوص بازه زمانی اجرا و تکمیل این پروژه عنوان کرد : درصورت مساعد بودن شرایط جوی ،انشالله این پروژه تا پایان اذرماه سال جاری تکمیل ومورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .
وی تعداد عوامل اجرایی طرح تعریض و اصلاح هندسی قوس محورسیرو -کهک را ۱۸ نفر اعلام کرد و افزود : همچنینجهت اجرای این طرح ده دستگاه انواع ماشین آلات راهداری شامل بیل مکانیکی مجهز به پیکور ، گریدر، لودر ، غلطک ،کمپرسی ، خودروهای گشت راهداری و … مشغول به فعالیت می باشند .
برقراری درخاتمه از همراهی وتعامل بخشدار کهک ، رییس پاسگاه پلیس راه قم – کاشان و…تقدیر وابراز امیدواری نموددر سایه همدلی فی مابین نسبت به تامین ایمنی حداکثری محورهای برونشهری بخش کهک در اسرع وقت اقدام شود.