پایگاه خبری ربیع گزارش می دهد: اصفهان، به عنوان موزه شهر بزرگ ایران و شهری که آثار تاریخی چند صد ساله آن هنوز زنده است و زنده نگهداشته می شود. آثار دیدنی این شهر آنقدر فراوانی دارد که هر گردشگر را تا مدت ها به خود جذب کند. اما نکته حایز اهمیت این جا است که هنوز بخش های مهم دیگری از این آثار در دسترس قرار نگرفته است. بنا های دوره های سلجوقی و آل بویه از جمله این بخش ها است. شهرداری اصفهان در سال های گذشته در زمینه احیای این آثار تلاش هایی داشته است. احیای میدان امام علی (ع) از جمله این بنا ها بود. این میدان به عنوان محور آثار دوره سلجوقی در ابتدا مورد مرمت قرر گرفت. جزئیات بیشتر در زمینه فعالیت های شهرداری در این زمینه را در نشستی از محمد ایزدخوستی، دبیر کمیته گردشگری شهرداری اصفهان جویا شدیم که در ادامه می خوانید:

 

شهرداری برای دوره سلجوقی محور هایی مشخص کرد و در این راستا میدان عتیق را احیا کرد. در دوران سلجوقی مرکزیت شهر در میدان عتیق بوده است و حاکمیت ان دوره مسجد جامع را به عنوان مهم ترین رکن معنوی در کنار این میدان قرار داده است. مهم ترین ساختار آن زمان

در دوره صفوی میدان امام بنا شد و با هدف این که حاکمیت در آن برقرار شود و با توجه به این که بنا های سلجوقی هنوز کارکرد خود را داشت، حاکمیت جدید به دنبال این بود که عرصه قدرت خود را با بنا کردن یک میدنا جدید نشان دهد. هر حاکمیتی به دنبال مشخص کردن عرصه عمل خود است و از ان زمان به بعد بود که واژه میدان کهنه به میدان سلجوقی نسبت داده شد. این میدان کهنه در تقابل با میدان نقش جهان بود.

اکنون بعد از گذشت ۸۰۰ سال از دوران سلجوقی در نظر داریم از بنا های این دوره بهره برداری تاریخی کنیم. شهرداری اصفان با احیای میدان امام علی (ع) به عنوان حلقه اول از احیای بنا های دوران سلجوقی بود. البته این میدان هنوز بخش های دیگری دارد که در حال مرمت و احیا می باشد. اکنون فقط مسجد ان در دسترس شهروندان و گردشگران است احیای بخش های پیرامونی آن اکنون که حدود ۵۰ تا ۶۰ بنا است در دست احیا است که هر کدام باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در پایان مرمت این بنا ها ما به اصفهان دوران سلجوقی دست پیدا می کنیم.

این کار نیز حداقل تا دو دهه آینده زمان می برد.

طبیعی است که زمانی که یک حوزه جدید در شهر ایجاد می شود، این فعالیت ها به صورت انقلاب هایی در حوزه گردشگری می باشند و در بیشتر  شهر های شاخص جهان محدود به یک دوره می شوند و اصفهان نیز سال های سال به دوره صفوی محدود بود.الان دوره سلجوقی را میریان شهرداری و مدیران میراث بای با همت جمعی و با ایجاد اتاق فکر مرمت کنند. اکنون فقط شهرداری وارد فعالیت ها شده است برای این که به یک صرعت خوب برای احیای بنا ها برسیم، همگی باید تا اصفهان فقط به اصفهان صفویه محدود نشود و بخش های سلجوقی نیز به جذابیت های گردشگری نیز اضافه شود.

الان کی داره فعالیت میکنه

الان بیشتر بخش ها بر عهده شهرداری بوده و لازم است اتاق فکر مشترکی برای رسیدگی ب امور تشکیل شود. از سوی دیگر در بخش های گردشگری جهانی اصفهان به صورت متمرکز و با بودجه و امکانات لازم گرداوری شودند تا به نتیجه کافی دست یابند

تا زمانی که فضای پیرامونی ب این شبکه اضافه نشود همه چیز از هم منصل می شود در مرحله بعدی از احیای آثار تاریخی، نوبه به مرمت آل بویه می رسد. این بنا های نیز در پیرامون میدان امام علی (ع) است.

همین اتفاق در میدان نقش جهان به عنوان یک مجموعه گردشگری از جمله بخش عنصر علم، سیاست و اقتصاد و دین را داریم. امام علی هنوز به این شکل ب صورت یک شبکه گردشگری درنیامد است.

آل بویه قدم بعدی برای مرمت آثار تاریخی است و با توجه به این که تعداد خیلی محدودی از این اگر پایه تحقیقاتی این مرمت ها از این  زمان شروع شود می توانیم در دهه آینده عملیات اجرایی آن را شروع کنیم.

اگر به صورت منطقی به قضیه نگاه کنیم اول باید سلجوقی به اتمام برسد و در مرحله بعدیب ن وارد عملیات مرمت آثار تاریخی دوره آل بویه شویم.