رئیس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: در ۳سال گذشته حدود ۵۰ هزارنفر از اتباع خارجی بصورت رایگان تحت پوشش برنامه های سوادآموزی کشور قرار گرفته اند که آموزش حدود ۱۰درصد آنها با مشارکت کمیساریای پناهندگان سازمان ملل صورت گرفته است.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با بیان اینکه آموزش از قدیمی ترین فرصت های توانمندساز و ظرفیت ساز بشری است اظهار کرد: دین مبین اسلام، تعلیم و تربیت را عبادت و یکی از موهبت های بی بدیل الهی برای رشد و تعالی انسان و ابزار اصلی توانا سازی فرد برای پیمودن مراتب حیات طیبه می داند .
باقرزاده گفت: سوادآموزی پنجره باز به دنیای دانستنی هاست و مطالعات نشان داده افرادی که از مهارت های اولیه خواندن و نوشتن محروم هستند، نمی توانند سهم و نقش قابل ملاحظه ای در توسعه پایدار و شکل گیری صلح فراگیر و صیانت از محیط زیست و اکوسیستم های نایاب و غیرتجدید پذیر ایفا نماید. به همین دلیل سوادآموزی یکی از ارکان اساسی تاسیس یونسکو از ابتدا تاکنون بوده و محور اصلی برنامه جهانی آموزش برای همه ( EFA) از موضوعات کلیدی برنامه عمل دستور کار آموزش ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار( SDG) است.
وی تاکید کرد: سوادآموزی در کشور ما رایگان و در دسترس همگان بوده و هست و هیچ کس اعم از نژاد، قومیت، زبان، مذهب و دین محدودیتی برای استفاده از خدمات سواد آموزی ندارد.
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با بیان اینکه تمام هزینه های سواد آموزی از طریق دولت ها تامین شده است، تصریح کرد: البته حمایت دولت تدبیر و امید از سوادآموزی با تصویب راهکارهای شتاب بخشی، احیای شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی و برگزاری ۶ جلسه در سطح ملی و حدود ۱۸۰ جلسه در سطح استان و ۲۵۰۰ جلسه در سطح شهرستان ها، کارنامه درخشان تری را رقم زده است.
باقرزاده ادامه داد: سوادآموزی کشور به گروه سنی ۴۹-۱۰ سال متمرکز شده است و از حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ خود را بی سواد اعلام کرده بودند و حدود ۷ درصد جمعیت این گروه سنی را تشکیل می دادند، حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بی سواد باقی مانده است که تقریبا ۴ درصد جمعیت این گروه را شامل می شود .
وی اضافه کرد: فاصله درصد باسوادی زنان و مردان بعنوان یکی از شاخص های عدالت جنسیتی از ۸.۵ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است، تقریبا ۷۹ درصد فعالیت های سوادآموزی به دختران و زنان و بخصوص مناطق روستایی اختصاص یافته است. کاهش اختلاف باسوادی مناطق شهری و روستایی نیز یکی از شاخص های مهم عدالت آموزشی است، حدود ۵۳ درصد فعالیت ها در مناطق روستایی، که سهم کمتر از ۳۰ درصد در جمعیت دارند، متمرکز شده و تفاوت درصد باسوادی مناطق شهری و روستایی را از ۱۳.۷ درصد به ۹.۸ درصد کاهش یافته است.
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی از بالاترین درصد بی سوادی در ۶ استان کشور خبرداد و افزود: این استان ها مورد توجه قرار گرفته و برنامه ویژه ای برای کاهش آمار بی سوادی برای آن ها تدوین شده که با حمایت استانداران و پشتیبانی سازمان در حال اجر است.
باقرزاده اظهار داشت:در ۳سال گذشته حدود ۵۰ هزارنفر از اتباع خارجی بصورت رایگان تحت پوشش برنامه های سوادآموزی کشور قرار گرفته اند که آموزش حدود ۱۰درصد آنها با مشارکت کمیساریای پناهندگان سازمان ملل صورت گرفته است. همچنین آموزش اولیای بی سواد دانش آموزان در ۲ سال گذشته مورد توجه بوده و تاکنون حدود ۵۰ درصد آنها باسواد شده اند و این طرح بعنوان یکی از تجارب برتر سوادآموزی، در سایت موسسه آموزش بزرگسالان یونسکو (UIL) برای استفاده کشورهای دیگری قرار گرفته است.
وی با اشاره به گزارش اخیر موسسه آمار یونسکو (UIS )که مؤید پیشرفت قابل ملاحظه درصد باسوادی جوانان و بزرگسالان کشور در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ در کشور است، تصریح کرد: درصد باسوادی جوانان گروه سنی (۲۴-۱۵) سال با ۴۵ صدم درصد رشد، از ۹۷.۷۷ به ۹۸.۲۲ رسیده، همچنین درصد باسوادی گروه سنی ۶۴-۲۵ سال با ۲.۶۵ درصد رشد از ۸۵.۷۹ به ۸۸.۴۴ رسیده است.
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با اشاره به وجود اتباع بیگانه فاقد اوراق هویتی و کودکان ایرانی در مناطق محروم که از نعمت سواد محروم هستند، و یا از چرخه آموزش خارج می شوند، خاطر نشان کرد: این در حالی است که مفهوم سواد در سالیان اخیر توسعه چشم گیری پیدا کرده است و باید بتواند نیازهای شهروندان را در دنیای رو به پیشرفت فناوری مرتفع و زمینه یادگیری مستقل و مادام العمر را برای شهروندان فراهم کند.
باقرزاده در خصوص نام گذاری روز جهانی سواد آموزی، عنوان کرد: روز جهانی سوادآموزی در سالهای اخیر با شعارهای: سوادآموزی و حفظ توسعه(۲۰۰۶)، سواد و سلامت و بهداشت روان( ۲۰۰۸-۲۰۰۷)، سواد و توانمندسازی(۲۰۱۰-۲۰۰۹)، سواد و صلح(۲۰۱۳-۲۰۱۲)، سواد برای قرن ۲۱ (۲۰۱۳)، سواد و توسعه پایدار(۲۰۱۴)، سواد و جوامع پایدار(۲۰۱۵) نامگذاری شده بود و در سال جاری با عنوان” خواندن گذشته برای نوشتن آینده ” نامیده شده است.
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی تصریح کرد: بررسی های جهانی نشان داده کلید موفقیت بسیاری از پویش ها و نهضت های سوادآموزی عواملی همچون فراگیری و عدالت، برنامه درسی، انگیزش، فناوری، سبک های یادگیری و ابزارهای سنجش، یادگیری، با مقولاتی نظیر ساختار مدیریت، پشتیبانی جامعه، کمپین رسانه ای، استانداردسازی تعاریف، پایگاه داده ها و نظام ارزشیابی، فرصت های مداوم یادگیری، در شبکه ای منظم و معنی دار، حول محور فراگیر سازمان یافته و تاثیر و تاثر آنها بر یکدیگر و جریان سوادآموزی مورد توجه باشد.
باقرزاده تاکید کرد: سوادآموزی باید به استراتژی های توسعه ملی و برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی کشور گره بخورد و فرصت های متنوعی را برای توانمندسازی و کسب شایستگی های پایه برای همه افراد جامعه هدف فراهم  کند.
وی ادامه داد: استراتژی های سوادآموزی از پاسخگویی به نیاز منحصرا یک فرد باسواد، به خانواده و جامعه باسواد ارتقا یابد و لازمه این کار جانمایی سوادآموزی در پیوستار توسعه پایدار و همه جانبه کوتاه مدت و میان مدت کشور است و در حال حاضر برنامه ششم توسعه ، ظرفیت این پیوند را دارد، مشروط به اینکه به یافته ها و تجارب جهانی توجه شود.
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با بیان اینکه استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات، بعنوان عنصر شتاب دهنده به اجرای کار و افزایش بازدهی و اثربخشی منابع ضروری و حیاتی است، خاطرنشان کرد: باید تدابیری اتخاذ شود تا از این فرصت فزاینده برای توسعه پوشش برنامه های سوادآموزی و تسهیل دسترسی فراگیران و آموزش دهندگان به فرصت های یادگیری در همه زمانها و همه مکانها و متناسب با شرایط و نیازهای همه مخاطبین بهره برداری شود.