به گزارش پایگاه خبری ربیع، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در نخستین جلسه کارگروه فضای مجازی استان اصفهان گفت: فضای مجازی فرصت خوبی است که می‌تواند در خدمت فرهنگ عمومی کشور باشد. حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی انصاری در نخستین جلسه کارگروه فضای مجازی استان اصفهان گفت: فضای مجازی از نظر محتوا و نوع مخاطبان این فضا یک مجموعه ویژه و با اهمیت بوده و برای اینکه بتوان حسن استفاده از این فضا برده شود نیازمند هم‌افزایی بین بخش‌ها و دستگاه‌های مرتبط با این موضوع هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه کارگروه فضای مجازی استان زیر مجموعه شورای فرهنگ عمومی اصفهان بوده و به منظور رسیدگی به اهداف این شورا فعالیت دارد، خاطرنشان کرد: آیین نامه اجرایی تشکیل کارگروه فضای مجازی استان نگارش شده که لازم است اعضای این کارگروه، آیین نامه را به دقت بررسی و مطالعه نموده و نسبت به اجرای آن اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه این کارگروه یک فضای تعاملی برای بررسی و فعالیت عملی روی موارد مربوط به فضای مجازی بوده و لازم است نسبت به تشکیل منظم جلسات این کارگروه برنامه ریزی صورت پذیرد، تصریح کرد: فضای مجازی فرصت خوبی است که می‌تواند در خدمت فرهنگ عمومی کشور باشد که لازم است ظرفیت‌های آن را شناخته تا بتوانیم از آن به درستی استفاده شود.

حجت الاسلام انصاری فزود: سواد رسانه‌ای اعضای کارگروه از اهمیت خاصی برخوردار ست و حطیه کاری کارگروه، منافاتی با وظایف دستگاه‌های اجرایی ندارد البته اعضای این کارگروه با نگاه تولید محتوا در این فضا فعالیت خواهند داشت و از توانمندی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی برای بهبود عملکرد کارگروه فضای مجازی استان بهره خواهیم برد.