مدیر پروژه پارکینگ زیر سطحی خیابان فرشادی از استفاده از روش های نوین برای ساخت این پارکینگ خبر داد.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ،علیرضا دادخواه افزود: پروژه ادامه پارکینگ فرشادی از نظر موقعیتی به موازات خیابان هشت بهشت و آمادگاه احداث می شود.
وی تصریح کرد: این پروژه حدفاصل خیابان استانداری و باغ گلدسته به طول ۳۷۵ متر و عرض ۱۷.۵ متر با حجم خاکبرداری ۳۵ هزار متر مکعب است.
مدیر پروژه پارکینگ زیر سطحی خیابان فرشادی در ادامه تعداد شمع های این پروژه را  ۱۰۵ عدد اعلام کرد و گفت: در این پارکینگ تعداد ۲ رمپ ورودی و خروجی ایجاد و ۲ دستگاه راه پله ها نیز برای تردد افراد از پارکینگ به خیابان احداث خواهد شد.
وی ارتفاع پارکینگ زیر سطحی خیابان فرشادی را ۳.۲۰ متر و قالب بندی آن را ۳۷۰۰ مترمربع خواند و اضافه کرد: ۱۲۰۰تن آرماتوربندی در این پروژه انجام شده است.
دادخواه با بیان اینکه ۷۷۰۰ مترمکعب بتن برای ۱۰۵ شمع استفاده شده است، افزود: یکی از مشکلات ما این است که ما نمی توانیم با توجه به مباحث میراثی از پارکینگ های طبقاتی استفاده کنیم از این رو پارکینگ هایی با طبقات معکوس و ارتفاع منفی ساخته می شود.
وی با بیان اینکه برای احداث پارکینگ زیرسطحی خیابان فرشادی از روش های نوینی استفاده می شود، تصریح کرد: این پروژه از ۲۵ فروردین امسال شروع شده و قرار است تا ۲۵ آذرماه به پایان برسد.
وی ابراز امیدواری کرد با توجه به تمرکز جمعیت در مرکز شهر برای خرید و تفریح، پس از ساخت این پارکینگ سردرگمی رانندگان برای یافتن جای پارک خودرو از بین برود.