وزش باد شدید در روز قبل وضعیت هوای اصفهان را بهبود بخشید و البته این بهبود هوا در حالی اتفاق افتاد که از اواخر هفته قبل هوای اصفهان وضعیت سالم به خود دیده بود. وزش باد شدید در روز قبل وضعیت هوای اصفهان را بهبود بخشید و البته این بهبود هوا در حالی اتفاق افتاد که از اواخر هفته قبل هوای اصفهان وضعیت سالم به خود دیده بود. بر اساس اعلام مرکز پایش هوای سازمان محیط زیست استان، میانگین شاخص آلودگی برای امروز به ۶۴ واحد تقلیل یافت تا تنها ۱۴ واحد با هوای پاک فاصله داشته باشد. در بین نقاط مختلف شهر نیز بزرگراه خرازی با ۷۰ واحد سالم‌ترین هوا را داشت. در بین شهرستان‌های استان نیز گزارش‌ ها حاکی از تثبیت وضعیت سالم و بهبود شاخص ‌ها است و نجف آبادی ها به دلیل ثبت عدد ۴۵، هوای کاملا پاکی را استشمام کردند. سازمان هواشناسی استان نیز وضعیت هوا را اینگونه پیش‌بینی کرد: تحلیل نقشه‌های هواشناسی بیانگر حاکمیت سامانه ناپایدار بر روی استان است. این اساس در نواحی غربی و جنوبی بارش‌ پراکنده برف، وزش باد شدید و در مناطق شمالی و شرق و شمال شرق وزش نسبتا شدید باد و احتمال بارش پراکنده طی امروز و فردا پیش بینی می‌شود. با عبور این سامانه روز دوشنبه کاهش محسوس دما را خواهیم داشت.