به گزارش پایگاه خبری ربیع از اصفهان ، رسول زرگرپور در ستاد ساماندهی امور جوانان با موضوع فضای مجازی با اشاره به اینکه سه نوع دیدگاه نسبت به فضای مجازی وجود دارد، تشریح کرد: خوش بینی کامل، بدبینی کامل و دیدگاه واقع بینانه در این خصوص مطرح است.

رسول زرگرپور در ادامه افزود: براساس یک بررسی آماری سبک زندگی متاثر از فضای مجازی شامل بازنمایی هویت، کسب لذت، تولید محتوا، بهره مندی از خدمات، ایجاد ارتباط، کسب دانش و پیامد ها می باشد.

وی با بیان اینکه گروه های سنی بین ۱۵ تا ۳۴سال بیشترین تاثیر را از فضای مجازی داشته اند، افزود: تفاوت چندانی در مدرک تحصیلی و یا مجرد یا متاهل بودن در استفاده از فضای مجازی وجود ندارد.

استاندار اصفهان اضافه کرد: بین میزان دینداری و غیر دینداری در تاثیر از فضای مجازی رابطه ی مستقیم وجود دارد و دینداران کمتر تحت تاثیر واقع می شوند و هرچه شخص بیشتر از فضای مجازی استفاده کند روی هویت بریکولاژ وی بیشتر تاثیر می گذارد.

زرگرپور به وظایف کمیته ی تخصصی فضای مجازی از جمله ‌محورهای موضوعی کمیته ی تخصصی شامل تقویت و ترویج خط و زبان فارسی، آموزش و ارتقای سطح سواد رسانه ای، تولید محتوای ایرانی- اسلامی، توسعه ی ارتباطات جهانی، مشارکت اجتماعی و اشتغال جوانان و توانمندسازی آنان در تولید محتوا اشاره کرد.

مدیر ارشد استان با اشاره به کارگروه های کمیته ی فضای مجازی استان اصفهان، گفت: کارگروه خانواده؛ هویت و آسیب های اجتماعی، کارگروه اشتغال و تشکل های مردمی، کارگروه علمی و پژوهشی و کارگروه تولید محتوا و بازی های رایانه ای در این بخش فعالیت می کنند.
استاندار اصفهان با مهم و اساسی خواندن موضوع فضای مجازی گفت: ‌نیاز است که بررسی های بیشتری صورت پذیرد و گزارشات ارائه شده با اسناد بالادستی مطابقت داده شود و دانشگاه ها نیز باید در خصوص مسائل پژوهشی حضور بیشتری داشته باشند.
مدیر کل ورزش و جوانان استان نیز در این جلسه ضمن ارائه ی گزارشات و مصوبات این جلسه و پیگیری های صورت گرفته در خصوص مصوبت جلسات گذشته، گفت: در جلسه ی هفته ی گذشته ی وزارت ورزش و جوانان، استاندار اصفهان به دلیل اهتمام ویژه به امور جوانان مورد تقدیر قرار گرفت.