به گزارش پایگاه خبری ربیع، محمود سیجانی ،  از انجام بیش از ۵۱ هزار بازرسی از اماکن تامین، تولید و توزیع کالا در سطح استان تهران در پنج روز آغاز اجرای طرح کنترل و نظارت بر بازار در سطح عرضه، یعنی  ۱۸ تا ۲۳ اردیبهشت خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۱۴۰۰ تیم بازرسی متشکل از بازرسین سازمان صمت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف، بسیج اصناف و شرکت شهرک‌های صنعتی، کار بازرسی از انبارها، مراکز نگهداری کالا، فروشگاه‌های زنجیره ای، سوپر مارکت‌ها و صنوف توزیعی را بر عهده داشته‌اند.

به گفته این مقام مسئول بیشترین تخلفات کشف شده شامل گران‌فروشی، درج نشدن قیمت، صادر نکردن فاکتور معتبر، اخفا و امتناع از عرضه کالا و احتکار بوده که مراتب جهت روند رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

سیجانی همچنین از پاسخ به ۷۹۸۰ تماس به سامانه ۱۲۴ از ابتدای طرح ویژه نظارت و بازرسی بر بازار کالا خبر داد و گفت: طی پنج روز اول اجرای طرح بازرسی و نظارت بر بازار کالا در سطح عرضه، تعداد ۱۶ هزار تماس از سوی سامانه ۱۲۴ دریافت شده که ۶۰ درصد آن در حوزه پاسخگویی و راهنمایی قیمت‌های جدید اقلام اساسی بوده است. همچنین حدود ۲۰۰۰ پرونده تخلف صنفی تشکیل شده که جهت رسیدگی به بازرسان در سطح شهر ارجاع و مراتب پس از صدور برگه گزارش بازرسی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

به گفته این مقام مسئول مردم می‌توانند شکایات صنفی خود را از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب به اپراتورها و بعد از آن به پیامگیر سامانه گزارش کنند.

سیجانی در ادامه با بیان اینکه در کل کشور حدود ۱۶۵ هزار تن روغن تولید می‌شود که کارخانجات تولید روغن تهران، بیش از ۴۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، تصریح کرد: رعایت وزن و قیمت تعیین شده مورد تاکید نهادهای نظارتی است و وضعیت تولید رصد می‌شود.  اما  ابلاغ تا اجرای قیمت‌های جدید نیاز به زمان دارد و تا چند روز آینده با توزیع گسترده درسطح عرضه مشکل بازار روغن حل می‌شود.

محمود سیجانی در گفت‌وگو با ایسنا،  از انجام بیش از ۵۱ هزار بازرسی از اماکن تامین، تولید و توزیع کالا در سطح استان تهران در پنج روز آغاز اجرای طرح کنترل و نظارت بر بازار در سطح عرضه، یعنی  ۱۸ تا ۲۳ اردیبهشت خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۱۴۰۰ تیم بازرسی متشکل از بازرسین سازمان صمت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف، بسیج اصناف و شرکت شهرک‌های صنعتی، کار بازرسی از انبارها، مراکز نگهداری کالا، فروشگاه‌های زنجیره ای، سوپر مارکت‌ها و صنوف توزیعی را بر عهده داشته‌اند.

به گفته این مقام مسئول بیشترین تخلفات کشف شده شامل گران‌فروشی، درج نشدن قیمت، صادر نکردن فاکتور معتبر، اخفا و امتناع از عرضه کالا و احتکار بوده که مراتب جهت روند رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

سیجانی همچنین از پاسخ به ۷۹۸۰ تماس به سامانه ۱۲۴ از ابتدای طرح ویژه نظارت و بازرسی بر بازار کالا خبر داد و گفت: طی پنج روز اول اجرای طرح بازرسی و نظارت بر بازار کالا در سطح عرضه، تعداد ۱۶ هزار تماس از سوی سامانه ۱۲۴ دریافت شده که ۶۰ درصد آن در حوزه پاسخگویی و راهنمایی قیمت‌های جدید اقلام اساسی بوده است. همچنین حدود ۲۰۰۰ پرونده تخلف صنفی تشکیل شده که جهت رسیدگی به بازرسان در سطح شهر ارجاع و مراتب پس از صدور برگه گزارش بازرسی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

به گفته این مقام مسئول مردم می‌توانند شکایات صنفی خود را از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب به اپراتورها و بعد از آن به پیامگیر سامانه گزارش کنند.

سیجانی در ادامه با بیان اینکه در کل کشور حدود ۱۶۵ هزار تن روغن تولید می‌شود که کارخانجات تولید روغن تهران، بیش از ۴۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، تصریح کرد: رعایت وزن و قیمت تعیین شده مورد تاکید نهادهای نظارتی است و وضعیت تولید رصد می‌شود.  اما  ابلاغ تا اجرای قیمت‌های جدید نیاز به زمان دارد و تا چند روز آینده با توزیع گسترده درسطح عرضه مشکل بازار روغن حل می‌شود.

ایسنا