به گزارش پایگاه خبری ربیع از اصفهان، مقدمات برگزاری مسابقه بزرگ مصباح ۲ ویژه حافظان مهد قرآن کریم استان اصفهان با هدف آمادگی و ایجاد رقابت سازنده بین حافظان قرآن و شناخت استعدادهای برتر آغاز شد.

این مسابقه در ۶ رشته حفظ جزء ۳۰ ، جزء اول ، ۵ جزء ، ۱۰ جزء ، ۲۰ جزء و کل قرآن برگزار می شود. ، حفظ جزء ۳۰ و اول ویژه افراد زیر ۱۲ سال و سایر رشته ها در دو مقطع تا ۱۸ سال و بالاتر از ۱۸ سال به تفکیک خواهران و برادران برگزار می گردد.

مدیر موسسه مهد قرآن کریم ضمن اشاره به برگزاری مسابقه مصباح ۱ در سال ۹۳ و استقبال گسترده از آن به برگزاری این مسابقه ویژه حفاظ اصفهان و شهرستانهای تابعه اشاره نمود و گفت: این مسابقات در دو مرحله استانی و شهرستانی همراه با مراسم اختتامیه ای باشکوه همراه با اهدای جوایز برگزار می شود.

خاکساری هرندی افزود: ایجاد رقابت سازنده در بین شعبات مهد قرآن اصفهان و شرکت فعال آنان از هم اکنون، از نکات بارز این مسابقه است.