پایگاه خبری ربیع

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری نسیم هنر اصفهان

مدیر مسئول: مظفر حاجیان حسین آبادی

نشانی دفتر مرکزی: اصفهان – خیابان ولیعصر- کوچه شهید مؤذنی- پلاک ۴۳

تلفن: ۳۲۵۰۴۲۵۵-۰۳۱

پست الکترونیکی: info@raby.ir