به گزارش پایگاه خبری ربیع، وی به راه اندازی در گاه جدید ارائه خدمت با استفاده ازکد دستوری USSD افزود:شرکت آبفا استان اصفهان به منظور دسترسی آسان مشترکین به خدمات، در گاه غیر حضوری USSD را به زودی راه اندازی می کند بطوریکه مشترکین می توانند   باگرفتن کد # ۱۵۱۵۲۲۶۶۵۵** آخرین قبض آب بهاء را مشاهده کنند

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به دیگر خدمات درگاه غیرحضوری ussd  اشاره کردو خاطر نشان ساخت:از طریق این درگاه نیز قبض میان دوره آ ب بهاء صادر می شود،خرید لوازم کاهنده و در یافت انشعاب انجام می شود

رضایی در حضور مسئولان مشترکین مناطق خود گردان به نقشه راه معاونت مشترکین در سال ۹۸ پرداخت و تصریح کرد:در سال ۹۸ معاونت خدمات مشترکین ودرآمد شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان ،راه اندازی همراه آبفا،صدور قبوض تجمعی ،خرید دستگاههای قرائت جدید،حذف قبض کاغذی ،پیمایش  انشعابات،ارزیابی مکانیزه،راه اندازی درگاه  USSD ، درگاه میز خدمت الکترونیکی و اتیکت هوشمند بعنوان نقشه راه مد نظر قرار داده است .

وی به همکاری مشترکین با شرکت آبفا استان اصفهان در رابطه با مصرف بهینه آب پرداخت و اظهار داشت:در چند سال اخیر با توجه به کمبود منابع آبی در استان مردم با مصرف بهینه آب نهایت همکاری را با شرکت آب و فاضلاب داشتند

رضایی با بیان اینکه هم اکنون ۹۰ درصد مردم الگوی مصرف را رعایت می کنند افزود: مردم با درک این مسئله که دسترسی پایدار به آب شرب مستلزم مصرف صحیح آن است در چند سال اخیر سعی کردند آب را بهینه مصرف کنند به گونه ایی که در حال حاضر ۹۰ درصد مشترکین در اصفهان ین ۰ تا۲۰ مترمکعب آب در هر ماه مصرف می کنند که برابر با الگوی مصرف است.

در این نشست دکتر بن علی فرماندار برخوار خدمات رسانی شرکت آب وفاضلاب را قابل تحسین دانست و بیان کرد: در سالهای گذشته شرکت آب وفاضلاب با توجه به محدودیتهایی که در دسترسی کافی به منابع آب داشت اما با این وجود به خوبی توانست آب شرب مردم را تامین نماید

وی مدیریت مصرف را یکی از عوامل تامین پایدار آب شرب مشترکین برشمرد و گفت:به نظر می رسد ترویج مصرف بهینه آب در سطح جامعه همچنان باید تداوم داشته باشد تا در هر شرایطی مردم آب را صحیح مصرف کنند حتی اگر بارندگی مطلوب باشد.