رئیس اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی استان اصفهان از ارائه بیش از ۴ میلیون نفر- ساعت آموزش های مهارتی در آموزشگاه های آزاد استان در شش ماهه اول  سال ۱۳۹۵ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، حسین مصلی نژاد رئیس اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی گفت: در شش ماهه اول سال جاری بالغ بر ۴میلیون و ۱۹ هزار  و ۸۸۹ نفر- ساعت در قالب چهار هزار و ۳۵۳ دوره آموزشی در آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد استان اصفهان اجرا گردید.

مصلی نژاد بیان داشت: این آموزش ها در بخش های خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی در ۴۱ رشته آموزشی از قبیل امور مالی و بازرگانی، فناوری اطلاعات، مراقبت و زیبایی، طراحی و دوخت، تکنولوژی فرهنگی، عمران، تأسیسات، صنایع دستی و … در قالب ۳۹۰ حرفه مهارتی به متقاضیان ارائه شده است.

وی افزود: از ۲۴ هزار و ۴۴۶  نفر دوره آموزش ارائه شده، ۱۷ هزار و ۹۴۷ نفر – دوره در بخش خواهران و ۶هزار و ۴۹۹  نفر – دوره در بخش برادران بوده است.

رئیس اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی گفت: در استان اصفهان ۱۴۲۰ آموزشگاه دارای مجوز هستند که از این تعداد ۴۸۵ آموزشگاه در حوزه بانوان و ۱۳۳ آموزشگاه در حوزه برادران و ۷۴ آموزشگاه به صورت دومنظوره فعالیت آموزشی دارند.

مصلی نژاد در ادامه، برنامه های این اداره کل در جهت توسعه و حمایت از بخش غیردولتی را فراهم سازی امکان بهرمندی هر چه بیشتر از فضاهای آموزشی مراکز دولتی در قالب قرارداد مشارکتی – تنظیم تفاهم نامه های استانی با اولویت اجرای آموزشها توسط آموزشگاههای آزاد – فراهم سازی امکان ارائه آموزش توسط آموزشگاهها در خارج از فضای آموزشگاه بر اساس قرارداد آموزشی با سایر دستگاهها، موسسات، صنایع و … – جلوگیری از موازی کاری مراکز دولتی با مشخص نمودن حدود اجرای آموزشها توسط بخش دولتی و غیر دولتی –  اجرای طرح رهگیری اشتغال مهارت آموختگان بخش غیر دولتی و ارائه به مراجع تصمیم سازی جهت تصویب قوانین حمایتی و انگیزشی –  پیگیری از مراجع ذیصلاح در خصوص برخورد با مراکز آموزشی غیر مجاز – برون سپاری آموزشهای مهارتی به بخش غیر دولتی در قالب خرید خدمات در حد اعتبارات اختصاص یافته –  برگزاری و اجرای دوره های ارتقاء مهارت برای مدیران و مربیان آموزشگاههای آزاد عنوان نمود.