به گزارش پایگاه خبری ربیع،چندی پیش پسری ۲۰ ساله با حضور در دادسرای جنایی تهران از دو مرد جوان به اتهام حبس غیرقانونی و تهیه فیلم سیاه شکایت کرد.

شاکی به بازپرس جنایی گفت: در قهوه‌خانه بودم که دو برادر دوستم و مردی جوان که همراهشان بود، به آنجا آمدند. نیم ساعت بعد آنها مرا برای تفریح به باغی در حوالی کن بردند. پس از رسیدن به آنجا، دو برادر بشدت کتکم زدند، لباس‌هایم را درآوردند و بعد از بستن دست و پایم با طناب با گوشی تلفن همراه از من فیلم سیاه گرفتند. دوستشان فقط نظاره‌گر ماجرا بود. التماس‌هایم برای نجات بی‌فایده بود.

شاکی ادامه داد: آنها مرا در اتاقک باغ زندانی کرده و متواری شدند. همچنان فریاد می‌زدم که بعد از ساعاتی چند نفر در اتاقک را باز کرده و مرا نجات دادند. در گفت‌وگو با آنها متوجه شدم، گشت بسیج در آن حوالی بوده که با شنیدن صدای کمک‌خواهی من به آنجا آمده و نجاتم داده‌اند.

با این شکایت، پلیس جست‌وجو برای دستگیری آدم‌رباهای فراری را آغاز کرد، اما آنها مخفیگاه‌های خود را تغییر داده بودند و کسی از آنها خبری نداشت. در ادامه جست‌وجوهای پلیسی، چند روز پیش دو متهم فراری شناسایی و بازداشت شدند. دو برادر جوان با انتقال به پلیس آگاهی بازجویی شده و به جرایمشان اعتراف کردند.

یکی از آدم‌رباها به افسر تحقیق گفت: شاکی با یکی از برادرانم دوست بود. در جریان همین ارتباط و دوستی او در دام اعتیاد گرفتار و شیشه‌ای شد. حتی او را به کمپ بردیم، اما از آنجا فرار کرد. شاکی را مقصر اعتیاد برادرم می‌دانستیم. همین باعث شد به قصد انتقام‌گیری او را ربوده و در باغ از او فیلم سیاه بگیریم.

بعد از تحقیقات برای متهمان قرار قانونی صادر شد.

جام جم / ۲۳۰