تهمت:
بازار تهمت از بازارهای بسیار خطرناک و زهرآگین است،باید مراقب بود که دراین شرایط ،در شرایطی که مردم باید با طیب خاطر و آرامش بتوانند به مطالعه و تحقیق بپردازند و نامزد مورد نظرشان را انتخاب کنند ،فضای سیاسی با تهمت های ناروا غبار آلوده نشود ،کسانیکه می دانند اقبال مردمی ندارند و از نگاه آنها هدف که دستیابی به کرسی مجلس است وسیله را توجیه می کند و با هر ابزاری سعی در شکستن رقبای خود می کنند دست به چنین بازارهایی می زنند،آنها خیلی علاقمند به آلودگی فضا به تهمت و انواع دیگر بداخلاقی ها هستند ،اینجا نقش مردم و امر به معروف و نهی از منکر عمومی می تواند کارساز باشد ، چراکه این بداخلاقی به دشمنی کشیده می شود و جامعه را تخریب می کند.
مقام معظم رهبری فرمودند:
لایجرمنکم شنآن قوم علی الاّ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی
اگر با کسی دشمنید ،این دشمنی موجب نشود که نسبت به او بی انصافی کنید ،بی عدالتی کنید ،حتی نسبت به دشمن ،حالا آنکه دشمن هم نیست ،بی عدالتی ها را کنار بگذارند ،بی انصافی ها را کنار بگذارند (۳/۵/۱۳۸۸) و نیز فرمودند:

فضا را نباید از تهمت و از گمان سوء پر کرد. قرآن می فرماید:لولا اذ سمعتوه ظن المؤمنون و المؤمنات بانفسهم جزاً وقتی می شنوید که یکی را متهم می کنند ،چرا به همدیگر حسن ظن ندارید؟( نماز عید فطر ۲۹/۶/۱۳۸۸) آری کسانیکه می خواهند به نهاد مقدس و مهم قانونگذاری و خانه ملت وارد شوند و نامزد این نهاد مهم هستند باید اخلاق مدار باشند و به رقبای خود تهمت و افترا نزنند.
البته کسیکه وارد صحنه انتخابات می شود تا مسئولیتی از سوی مردم بپذیرد باید خود به این نتیجه برسد که از شایستگی و توانایی لازم برخوردار است و استطاعت عمل خوب و اصلاحی را دارد اگر شخص به این نتیجه برسد دیگر نیازی به اتهام و تهمت و افترا بستن به دیگران ندارد زیرا اینگونه اعمال در شأن افرادی است که خود می دانند از شایستگی لازم برخوردار نیستند.
به نظر میرسد بسیاری از اتهاماتی که از سوی نامزدهای انتخاباتی مطرح میشود از روی حسادت است زیرا او محبوبیت رقیب و رقبای خود را می بیند و عصبانی می شود که البته حتی در جریان کار و فعالیت برخی از افراد قبلاً نیز اینگونه رفتارها دیده شده است که می تواند به عنوان سابقه ذهنی جامعه او را مطرود تر نماید.
این افراد محبوبیت اجتماعی کسانی دیگر را برنمی تابند و خود را بیش از دیگران سزاوار دوستی و محبت مردم می دانند و نسبت به رقیب که توانسته محبوبیتی جلب کند حسادت می ورزند گاهی نیز حرص و طمع در امور دنیوی و مادی باعث تهمت و اتهام می گردد(حب الدنیا رأس کل خطیئه ) این دنیا دوستی حال چه مالش باشد ،چه مقامش باعث گناه آلودگی و انحراف از صراط مستقیم میگردد.
افرادی نیز به سبب آنکه احساس کمبود شخصیت می کنند و نسبت به دیگری کم می آورند می کوشند تا با بزرگنمایی و شخصیت سازی دروغین کمبودهای خوشان را جبران کنند لذا به اتهام و تهمت و کوچک نمایی و تحقیر دیگران می پردازند قرآن کریم ،ریشه و خواستگاه این گونه اعمال و رفتارهای ضداخلاقی را در زنگار قلب و حب دنیا و مهرخوردن دل ها می داند:
کذالک یطبع ا… علی کل قلب متکبر جبار – غافر ۳۵
خداوند دراین آیه این افراد را به عنوان جبار معرفی می کند ، زیرا جبار کسی است که می کوشد تا نقص خود را با ادعاهای بی اساس و دروغین جبران کند.
خداوند علل بسیاری از رفتارهای ضداخلاقی از جمله اتهام زدن به دیگران را در هواهای نفسانی و روحیه استکباری و غفلت از خداوند و ترک راه رشد و کمال و نژادپرستی و عجب و غرور و خودپسندی نسبت به خود می داند و از انسان می خواهد که با یاد خداوند خود را از این بیماریهای خطرناک برهاند .بنابراین لازم است که همه نامزدها بکوشند تا به تبلیغ توانمندیهای خویش توجه داشته باشند و از تهمت زدن به دیگران برحذر باشند. ( آیات ۲۶ و ۳۵ یوسف – ۱۱ و ۲۱ اعراف – ۱۶ اسرار – ققص ۷۸-۷۸ )