در بررسی و پایش این واحد‌ها با نظارت مستقیم کارشناسان محیط زیست در خصوص اصلاح فرم استک مطابق ابعاد فنی استاندارد، نواقص زیست محیطی به آن‌ها ابلاغ شد.

فعالیت واحد‌های آجر به علت ایجاد گرد و غبار دارای معضلات زیست محیطی هستند و حدود ۱۰۰ واحد در دو شهرستان اصفهان و کوهپایه مستقر است که حدود دو سوم آن‌ها فعال است.