به گزارش پایگاه خبری ربیع، احمدرضا شفیعی با اشاره به پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌هایی که طی ماه‌های اخیر برای فعالیت مشاغل مختلف ایجاد شده است، اظهار کرد: در خصوص مشاغل شهری تمام مدیریت شهری عزم خود را به کار گرفت تا با مدیریت و ایجاد محدودیت ضمن رعایتپروتکل‌ها هم خدمات لازم به مردم ارائه شود هم سلامت آنها حفظ شود.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم با تاکید بر اینکه با بازگشایی برخی مشاغل پیگیری در خصوص بازگشایی روزبازارها را مد نظر قرار داد و گفت: تصمیم بر این شده که چهارروزبازار شهر با رعایت پروتکل‌ها و ایجاد برخی محدودیت‌ها بازگشایی شوند.
شفیعی با اشاره به اخذ تعهد از دستفروشان روزبازارها جهت اجرای قوانین و دستورالعملهای پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی، بیان کرد: با نظارت کامل بر رعایت این تعهدات چهار روز بازار شهربازگشایی خواهند شد.
وی اشاره به ضرورت توجه به وضعیت مالی و معیشت دست‌فروشان، گفت: روزبازارها عمدتا توسط افرادی اداره می‌شود که از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و در این شرایط به شدت با مشکلمواجه شده‌اند که لازم است بستر اشتغال آنها فراهم شود.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم با اشاره به عدم جمع‌آوری بازار روز امروز در شهرک قائم(عج) و اخذ تعهد برای برپایی مجدد بازار روز در چهارچوب دستورالعمل بهداشتی، اظهار کرد: در همین راستا جهت پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی ۴روز بازار به شرح دوشنبه بازار واقع در بلوار جمهوری، سه شنبه بازار واقع در پردیسان، چهارشنبه بازار واقع در مجاورت بوستان جوان و همچنین جمعه بازار ظهور واقع در مجاورت مسجد مقدس جمکران و به تعداد ۳۰۰ نفر، فعالیت خود را از سر می گیرند.