به گزارش پایگاه خبری ربیع از اصفهان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با عبور خط دوی قطار شهری از زیر میدان امام (ره) موافق نیست.
فریدون الهیاری با اشاره به این که خط دو مترو اصفهان با حساسیت ویژه ای در حال نظارت و پایش است افزود: از تمام ظرفیت خود برای نظارت بیشتر بر روند اجرای خط دو مترو استفاده خواهیم کرد.
وی گفت: مدیریت شهری مدعی است که مصوب عبور خط دو را دارد ولی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی اصلی میراث تاریخی موافق عبور خط دو مترو از زیر میدان امام (ره) نیست .
الهیاری با بیان این که عبور خط مترو از مسیر های حساس جز به تاخیر افتادن هیچ تاثیری برای شهر ندارد ادامه داد : برای مسیرهای جایگزین خط دو با مدیریت شهری به جمع بندی رسیده ایم و مسیرهای جایگزین به تصویب شورای فنی میراث فرهنگی استان رسیده است.
وی گفت: مسیرهای جایگزین خط دوی قطار شهری باید به تایید شورای فنی میراث کشور و شورای عالی ترافیک برسد تا بتوان آن را رسانه ای کرد .
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: معتقدیم هستیم که مسیرخط یک متروی اصفهان اشتباه مهندسی شده است ، اما امروز این خط کشیده شده و کسی نمی‌تواند این همه هزینه را نادیده بگیرد.