به گزارش پایگاه خبری ربیع، احمد ترکمن با اشاره به اجرای عملیات عمرانی فاز سه بلوار شهید روحانیاظهار داشت: این پروژه در امتداد بلوار فعلی روحانی قرار گرفته و شامل حد فاصل حدفاصل خیابانشهید حسین نژاد تا کمربندی امام علی(ع) می‌شود.
مدیرمنطقه یک شهرداری قم طول پروژه را هزار و ۱۵۰ متر عنوان کرد و افزود: اجرای پروژه در
مرحله تملک قرار دارد، از بین ۸ واحد تجاری معارض پروژه ۷ واحد خریداری شده و آخرین مورد همدر مرحله کارشناسی قرار داد.
وی به اجرای پروژه به صورت مرحله به مرحله اشاره کرد و گفت: در نهایت بلوار روحانی به
کمربندی امام علی(ع) متصل خواهد شد.
ترکمن به اختصاص ۱۸ میلیارد ریال به منظور تملک فاز سه بلوار شهید روحانی اشاره و تاکید کرد:نقشه های اجرای عملیات عمرانی طرح آماده شده است و توافق نامه باید مراحل قانونی خودش را طیکند.
مدیرمنطقه یک شهرداری قم ادامه داد: در تملک واحدهای معارض فاز یک پروژه، یک ملک و یکپست برق باقی مانده که هنوز تملک نشده‌اند.
وی با اشاره به اینکه فاز سه روحانی بخشی از محور فردوسی خواهد بود، افزود: محور فردوسی ۶
منطقه شهری را به هم مرتبط می‌کند و از این نظر احداث فاز سه بلوار شهید روحانی یک تکه از پازلیکی از محورهای اصلی شهر خواهد بود و می‌تواند در بازگشایی ترافیکی اثرگذار باشد.